Rapporter 2016

Vit gammal kyrka omgärdad av en stenmur Under 2016 genomfördes många arkeologiska uppdrag kring länets kyrkor, här Ålands kyrka. Foto Emelie Sunding.

2016:01. Kvarteret Munken.
Arkeologisk förundersökning i Uppsala. Bent Syse. 27 sidor.

2016:02. Människor kring Gnistahögen.
Begravningar från vendeltid, vikingatid och tidig medeltid. Andreas Hennius, Emma Sjöling och Sofia Prata. 421 sidor.

2016:03. För bröder, präster och kungar.
En medeltida tegelindustri i Uppsala. Dan Fagerlund. 
128 sidor.

2016:04. Gamla Uppsala - Slavsta.
Fornlämningar längs östra stadsrandstråket. Arkeologisk förundersökning och utredning. Hans Göthberg. 61 sidor.

2016:05. Enåkers kyrka.
Undersökning av en äldre kyrkobyggnad under golvet. Anna Ölund. 173 sidor.

2016:09. Mellingeholm. 
Arkeologisk utredning, etapp 1. Hans Göthberg. 16 sidor.

2016:11. Backarna i Bälinge.
Arkeologisk kontroll. Hans Göthberg. 10 sidor.

2016:12. Knivsta. Kölängsvägen och Boängsvägen.
Arkeologiska utredningar, etapp 1. Hans Göthberg och Dan Fagerlund. 14 sidor.

2016:13. En järnåldersboplats i Rickomberga.
Bebyggelse och kulturlager. Robin Lucas. 139 sidor.

2016:14. Gånsta - i bronsåldersland.
Arkeologisk utredning och förundersökning. Dan Fagerlund. 17 sidor.

2016:15. Kvarteret Luten - arkeologi vid Upplands nation.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 43 sidor.

2016:18. Arkeologi vid Litslena kyrka och klockstapel. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 20 sidor.

2016:19. Danmarks kyrka.
Invändig och utvändig arkeologisk undersökning. Anna Ölund. 114 sidor.

2016:20. Arkeologi vid Ålands kyrka. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 19 sidor.

2016:21. Gamla Uppsala: Möjliga och omöjliga stolprader och vallanläggning.
Arkeologisk undersökning. Gamla Uppsala-framväxten av ett nytt centrum. Rapport 7. John Ljungkvist, Per Frölund och Jonas Wikborg.  36 sidor. 

2016:22. Arkeologi vid Teda kyrka. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 18 sidor.

2016:23. Universitetsparken i Uppsala. 
Sentida lämningar och ett ovanligt fynd. Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 39 sidor.

2016:24. Arkeologi vid Kungs-Husby kyrka. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 17 sidor.

2016:25. Arkeologi vid Breds kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 20 sidor.

2016:26. Marma i Alunda. 
Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Hans Göthberg. 25 sidor.

2016:27. Arkeologi vid Hacksta kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 18 sidor.

2016:28. Arkeologi vid Boglösa kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 17 sidor.