Rapporter 2019

Rapporter 2019 Arkeologerna Karin Stenström och Hanna Strelau vid undersökningen av kvarteret Traktören i Enköping. Foto Adam Hultberg, Upplandsmuseet.

2019:01. Arkeologi invid Olympen i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 23 sidor.

2019:02. Boplatser och stensättningar i Ekeby och Fullerö.
Arkeologisk utredning, etapp 2. Hans Göthberg. 45 sidor.

2019:03. Vid Ärnavägen i Gamla Uppsala.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 33 sidor.

2019:04. Arkeologi vid Skandalhuset i kvarteret Rosenberg.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding & Anna Ölund. 31 sidor.

2019:05. Arkeologi vid Katedralskolan i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 23 sidor.

2019:06. En boplats i östra Fyrislund - Norrby och Övergnista.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 37 sidor.

2019:07. Arkeologi under Groaplan i Gamla Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 23 sidor.

2019:08. Arkeolog vid Stenhuset i Skokloster.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 23 sidor.

2019:09. Arkeologi på Klostergatan och Östra Ågatan i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding & Robin Lucas. 63 sidor.

2019:10. Lena kyrka - gravfält, kyrkogårdsmur och ett runstensfynd.
Arkeologisk kontroll och schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 37 sidor.

2019:11. Från Kaby till Polacksbacken.
Arkeologisk utredning. Per Frölund. 23 sidor.

2019:12. Lena kyrka - invändig undersökning i långhuset.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 61 sidor.

2019:13. Söderhällby.
Arkeologisk förundersökning. Per Frölund. 32 sidor.

2019:14. Boplatser vid Håga gård.
Arkeologisk undersökning. Hans Göthberg. 46 sidor.

2019:15. Boplats vid Flogstamasten.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Per Frölund. 24 sidor.

2019:16. Stensättningar i Storvreta.
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Hans Göthberg. 33 sidor. 

2019:17. Häggeby - ett utsnitt av uppländsk bronsålder.
Arkeologisk undersökning. Robin Lucas. 110 sidor.

2019:18. Lämningar vid Ärna gård.
Arkeologisk utredning. Malin Lucas. 19 sidor.