7 kg Järn - en utställning om kärleken till smide

7 kg järn Foto: Upplandsmuseet

"7 kg järn kan fylla ett rum eller rymmas i en mjölkförpackning.” En utställningen om järnets formbarhet och kärleken till smide. Utmaningen som vi gett till nio smeder är: Vad kan man göra av 7 kg järn?


Turnéplan: visas mellan maj - augusti 2024 på Regionmuseet i Kristianstad 


Film och artikel från utställningen

Se hela filmen "Järnsmide - passionen och kärleken", som skapades till utställningen på Upplandsmuseets egna Youtubekanal.

Läs en artikel om utställningen och om smeden Erika Galle.

Bakgrund

Nio – av en jury utvalda – smeder från Uppsala, Gävleborg och Dalarna, har fått en kubikdecimeter järn som väger ca 7 kg. Mellan april och juni 2018 har varje smed format järnstycket efter sin egen idé. Projektet vill visa på järnets unika egenskaper och hur dagens smeder tar sig an järnets formbarhet och utmaningar utifrån sin passion till smidet.

De nu färdiga smidesobjekten visas i utställningen 7 kg järn på Upplandsmuseet. Utställningen visas till och med den 12 maj 2019. Den vandrar sedan vidare till Gävleborg och Dalarna under 2019/20. 

Besökaren kan känna på råmaterialet – järnkuben, möta de färdiga verken och följa processen från klump till konstverk via bild och film. En central del i projektet är att en filmare har dokumenterat och lyft fram smedernas passion. Filmen visas som en del av utställningen.

Utställningen 7 kg järn är ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna på Stiftelsen Upplandsmuseet, Dalarnas hemslöjdsförbund och Region Gävleborg. Den är möjliggjord genom medel från Statens kulturråd, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Uppsala. Samarbetsparter är också Sveriges Konstsmidesförening, Treard Event samt föreningen Våga smida.

Medverkande smeder: Erik Vargtand, Pär Alnaeus, Erica Galle, Silas Engström, Fredrik Thelin, Vesa Saarilainen, Carina Nolåkers, Susanne Bopparmarks, Malin Svensson

För mer information om utställningen kontakta:

Pea Sjölén, Hemslöjdskonsulent, hårdslöjd, på Upplandsmuseet
018-169171                                                                                                   

Contact