Visningar

Tre personer lyssnar på en museipedagog som pekar på en ritning över Uppsala domkyrka. Visning i den stadshistoriska utställningen Vårt Uppsala. Foto: Upplandsmuseet

Vi erbjuder visningar av våra utställningar för både privatpersoner, skolor och andra grupper.

Öppna visningar

Vi erbjuder regelbundet visningar för privatpersoner av våra utställningar och museimiljöer. Ibland gör vi också minivandringar utomhus. Du hittar alla tillfällen i vår »Kalender

Under höst och vår har vi visningar på fredageftermiddagar, lite kortare introduktioner av olika utställningar. Gratis, cirka 30 minuter. Sommartid finns flera tillfällen varje dag till visningar på friluftsmuseet »Disagården. I juletid, men även vid vissa andra tillfällen under övriga året, öppnar vi »professorshemmet i kulturkvarteret Walmstedtska för visningar, cirka 45 minuter.

Boka visning för skola eller utbildning

Grupper från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenubildning kan boka skolprogram och workshops utan kostnad. Visning för högskola och universitet kostar 700 kr. Läs mer under »Skola och lärande om vilka skolprogram vi erbjuder.

Boka visning för annan grupp

Företag, föreningar eller andra grupper kan boka visningar i våra utställningar, på vårt friluftsmuseum Disagården eller i vår museivåning i kulturkvarteret Walmstedtska.

Kostnader: en visning tar vanligen en timme och kostar 1000 kr vardagar kl. 9-17. På kvällar och helger 1600 kr.

Anpassningar på grund av covid-19

För att minska risken för smittspridning begränsar vi deltagarantalet på både öppna visningar och för bokade grupper, så att vi alla kan hjälpas åt att hålla avstånd.

Biljett till öppna visningar kan hämtas i museets entré från kl. 12 samma dag. Se kalendariet för detaljer.

Vi tar emot grupper från skolan på förmiddagar tisdag till torsdag, då museet inte är öppet för andra besökare. För skolklasser sätts gruppstorleken utifrån utställningens utformning och storlek. Kontakta museipedagogerna för mer information.

Med reservation för ändringar.