Visningar

Tre personer lyssnar på en museipedagog som pekar på en ritning över Uppsala domkyrka. Visning i den stadshistoriska utställningen Vårt Uppsala. Foto: Upplandsmuseet

Vi erbjuder visningar av våra utställningar för både privatpersoner, skolor och andra grupper.

Öppna visningar

Vi erbjuder regelbundet visningar för privatpersoner av våra utställningar och museimiljöer. Du hittar alla visningar i vår »Kalender

Under höst och vår har vi visningar på fredageftermiddagar, lite kortare introduktioner av olika utställningar. Gratis, cirka 30 minuter. Sommartid finns flera tillfällen varje dag till visningar på friluftsmuseet »Disagården. I juletid, men även vid vissa andra tillfällen under övriga året, öppnar vi »professorshemmet i kulturkvarteret Walmstedtska för visningar, cirka 45 minuter.

Boka visning för skola eller utbildning

Grupper från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenubildning kan boka skolprogram och workshops utan kostnad. Visning för högskola och universitet kostar 700 kr. Läs mer under »Skola och lärande om vilka skolprogram vi erbjuder. Hösten 2020 tar vi emot grupper på tisdag-, onsdag- och torsdagförmiddagar.

Boka visning för annan grupp

Företag, föreningar eller andra grupper kan boka visningar i våra utställningar, på vårt friluftsmuseum Disagården eller i vår museivåning i kulturkvarteret Walmstedtska.

Kostnader: 1000 kr vardagar kl. 9-17. På kvällar och helger 1600 kr.

Anpassningar på grund av covid-19

För att minska risken för smittspridning begränsar vi deltagarantalet, så att vi alla kan hjälpas åt att hålla avstånd.

På de öppna visningarna i museet tar vi max 7 personer, biljett kan hämtas i museets entré från kl. 12 samma dag.

Skolgrupper från grundskolan kan komma i helklass, max 30 personer. Gymnasiet, vuxenutbildning och universitet samt övriga grupper kan vara max 15 personer.

I professorshemmet i kulturkvarteret Walmstedtska har vi ett maxantal på 15 personer för bokade grupper.

Med reservation för ändringar.