Visningar

Tre personer lyssnar på en museipedagog som pekar på en ritning över Uppsala domkyrka. Visning i den stadshistoriska utställningen Vårt Uppsala. Foto: Upplandsmuseet

Vi erbjuder visningar av våra utställningar för både privatpersoner, skolor och andra grupper.

Öppna visningar

Vi erbjuder regelbundet visningar för privatpersoner av våra utställningar och museimiljöer. Du hittar alla visningar i vår »Kalender

Under höst och vår har vi visningar på fredageftermiddagar, lite kortare introduktioner av olika utställningar. Gratis, cirka 30 minuter. Sommartid finns flera tillfällen varje dag till visningar på friluftsmuseet »Disagården. I juletid, men även vid vissa andra tillfällen under övriga året, öppnar vi »professorshemmet i Walmstedtska gården för visningar, cirka 45 minuter.

Boka visning för skola eller utbildning

Grupper från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenubildning kan boka skolprogram och workshops utan kostnad. Visning för högskola och universitet kostar 700 kr. Läs mer under »Skola och lärande om vilka skolprogram vi erbjuder.

Boka visning för annan grupp

Företag, föreningar eller andra grupper kan boka visningar i våra utställningar, på vårt friluftsmuseum Disagården eller i vår museivåning i Walmstedtska gården.

Kostnader: 1000 kr vardagar kl. 9-17. På kvällar och helger 1600 kr.