Disagården - vårt friluftsmuseum

Interiör från 1800-talet, i bakgrunden en öppen spis och en tallriskhylla, i förgrunden en vagga och en leksaksvagga. Interiör från 1800-talsgård på Disagården. Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

1800-talets senare del var en omvälvande tid med industrialisering och urbanisering. De flesta människorna i Uppland levde dock fortfarande på landsbygden.

Utifrån olika teman diskuterar vi frågor som berör manligt & kvinnligt, arbetsförhållanden, sociala skillnader, kärlek, folkmedicin och folktro. Från uppesittarkväll och lördagsdans till sociala medier. Hur var det att vara ung då jämfört med idag?

Vi anpassar våra pedagogiska program efter era önskemål.

Förslag på teman:

  • Jordbrukssamhället, djurskötsel och mat
  • Sjukdomar och magiska botemedel
  • Barnens livsvillkor under 1800-talet
  • Hushåll och matberedning i äldre tider

Med reservation för ändringar!