Disagården - vårt friluftsmuseum

Barn lyssnar när en pedagog läser boken Pelles Nya kläder bredvid en spinnrock. Barn lyssnar på sagan om Pelles nya kläder. Foto: Frida Gereonsson

Vad är det för kista som står på gårdsplanen? Tillsammans med barnen ger vi oss ut på en upptäcktsfärd som tar oss runt bland Disagårdens hus och bodar.

Föremålen i kistan hjälper oss att ta reda på mer om livet på landsbygden. Vilka djur fanns på gården och vad odlades? Hur var det att vara barn under slutet av 1800-talet? Vi jämför lek då och nu, från vedträdocka och ramsor till film och datorspel.

Med reservation för ändringar!