Minneslådan Calle Jularbo – dragspelskungen

Minneslådan Calle Jularbo – dragspelskungen Minneslådan med föremål och musik. Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet

I minneslådan Calle Jularbo – dragspelskungen möter ni en av Sveriges mest älskade dragspelare i form av musik, foton, föremål, texter och noter.

En minneslåda är en låda som är fylld med saker som kan väcka minnen till liv och vara utgångspunkt för samtal människor emellan. Inom demenssjukvården används ofta olika typer av minneslådor, men metoden kan med fördel även användas i ett bredare sammanhang för kulturupplevelse och erfarenhetsutbyte.

Den tänkta målgruppen för minneslådan är daglediga seniorer som möts på träffpunkter, i studiecirklar, på seniorboende eller på äldreboende samt personer med demenssjukdom. Det följer med en handledning där du som samtalsledare kan få tips på hur du kan arbeta med lådan.

Minneslådan producerades 2015 av Upplandsmuseet med bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan. Håkan Pettersson, grundare av Jularbomuseet i Rasten, har varit med som sakkunnig och bidragit med föremål.

Bokning: Studieförbundet Vuxenskolan

Information om innehållet: museipedagog Frida Gereonsson