Tiden i rummet

Tiden i rummet Vikingatida smycken, detalj från utställningen. Foto Olle Norling, Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är tillfälligt stängt för att bygga en ny utställning om Upplands historia. Museibyggnaden öppnar igen under hösten 2024. Besök Gamla Uppsala museum för andra program och visningar om forntiden.

Den uppländska forntiden innehåller många spännande berättelser. Människor har levt i det som idag är Uppland under mer än 5000 år. I utställningen om Upplands förhistoria möter vi en rad olika livsöden, från säljägare till vikingatidens bönder. Generation efter generation – alla har de satt sina spår.

Vi ser spåren efter den nära världen, hushållet med familjen och släkten, där det dagliga livet äger rum. Men även kontakter med den omgivande trakten med grannar och fränder, liksom världen längre bort, där händelser ger avtryck och påverkar oss, ibland genast, ibland först efter många hundra år.

I utställningen visas allt från praktfulla smycken och islamiska silvermynt till enkla redskap som berättar om vardagens slit och släp.

Gruppstorlek

På grund av att lokalen är trång så tar vi emot grupper för visning om max 10 personer. Större grupper får boka besök på egen hand.

Med reservation för ändringar.