gum-pilbage

Kämpalekar

Vikingatida lekar på Gamla Uppsala museum.

Skjut pilbåge, tävla i dragkamp, spring snabbt och klura på svåra uppgifter. Klassen delas in i grupper och får prova på vikingatida lekar tillsammans med museipedagogen. I programmet ingår dessutom en visning av museiutställningen. Tänk på att vår pilbågsutrustning är regnkänslig, så vid riktigt blött väder utgår den aktiviteten.

OBS! Utomhus, går endast att boka från början av maj till veckan innan kulturlovet.
Ca 120 min. Max 30 elever.