Projekt: Jag slöjdar!

Projekt: Jag slöjdar! Tommy Kjellén, här  i Hammarskogssmedjan är en av projektets tre intervjuade slöjdarna. Foto: Andreas Norin

"Jag slöjdar" är ett projekt på Upplandsmuseet där samtidsforskare, slöjdare och hemslöjdskonsulenter tillsammans dokumenterar vad dagens hobbyslöjdare intresserar sig för.

I projektet vill vi titta närmare på samtida slöjd utifrån ett materiellt och socialt perspektiv. Syftet är att synliggöra slöjdare som är del av slöjdande nätverk men som inte är professionella slöjdare, samt att införliva slöjdföremål i museisamlingar och därmed det kollektiva kulturarvet.

Tre slöjdare ingår i förstudien. De har både intervjuats och fotograferats. Resultatet visar bland annat att slöjdare till stor del motiverar sitt slöjdande med att de uppskattar att hantera det material som de arbetar med, att utveckling och lärande sker i mycket vida sammanhang, att slöjdarna är material och teknik trogna och vill utvecklas i sin egen nisch samt att praktiskt slöjdande leder till en fördjupad förståelse för hållbarhetsfrågor. En effekt av projektet är att konsulenter får bättre kunskaper om hobbyslöjdares behov och drivkrafter.

Du kan också möta stickerskan Ingrid i en kort film: klicka här (länk till Youtube)

Till nästa år planerar vi att fortsätta studien för att samla fler berättelser om hobbyslöjdandet i Uppland.

För information om projektet kontakta Contact