Rapporter 2009

En större sten, cirka 2 meter i diameter, omgärdas av två cirklar med mindre stenar. Under en skärvstenshög i Gamla Uppsala framkom ett mittblock och två stenkretsar. Anläggningen daterades till äldre bronsålder. Foto: Robin Lucas.

2009:01. Slavsta - romartida bebyggelse och vikingatida kult.
Arkeologisk undersökning. Dan Fagerlund och Robin Lucas. 77 sidor. 

2009:02. Bostadsbebyggelse Vaksala-Lunda.
Arkeologisk utredning. Dan Fagerlund. 23 sidor. 

2009:03. Grönsöö trädgård.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg och Katarina Frost. 12 sidor. 

2009:05. Fornborgen Broborg.
Arkeologisk undersökning. Dan Fagerlund. 30 sidor. 

2009:06. Trädgårdgatan. Gränder, odling och bebyggelse i Prostavreten.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 42 sidor. 

2009:07. En skärvstenshög i Gamla Uppsala.
Arkeologisk undersökning. Per Frölund. 47 sidor. 

2009:08. Bostadsbebyggelse i Skölsta.
Arkeologisk utredning. Malin Lucas.17 sidor.

2009:09. Ärkebiskopsgården i Uppsala.
Antikvarisk kontroll. Bent Syse. 13 sidor.

2009:10. Norra Varghällar.
Arkeologisk utredning. Andreas Hennius och Hans Göthberg. 14 sidor.

2009:12. Garveriverksamhet i kvarteret Snickaren i Enköping.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 27 sidor.

2009:13. Skokloster stenhuset.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Ola Korpås. 19 sidor.

2009:15. Schakt i Uppsala.
Nedläggning av optokabel 2007 & 2008. Bent Syse. 12 sidor. 

2009:21. Kv Rådstugan.
Antikvarisk kontroll. Anna Ölund. 11 sidor. 

2009:22. Kvarteret Ladu i Uppsala.
Arkeologisk förundersökning. Linda Qviström. 17 sidor. 

2009:24. Skokloster sjöstad.
Arkeologisk utredning. Dan Fagerlund och Hans Göthberg. 14 sidor. 

2009:25. Kvarteret Ubbo Lindska skolan i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 16 sidor. 

2009:26. Kvarteret Rosendal i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 16 sidor. 

2009:27 Funbo. Schaktning för ombyggnation av ledningsnät.
Arkeologisk undersökning. Dan Fagerlund. 13 sidor. 

2009:35. Domkyrkoplan. Belysningsarbeten vid Domkapitelhuset och S:ta Barbaras kapell.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 20 sidor.

2009:36. Gammelgården, Tierps hembygdsgilles byggnader.
Vårdplan. Anna Vikstrand. 39 sidor. 

2009:37. Atlanten. En arkeologisk undersökning invid havet.
Arkeologisk undersökning. Malin Lucas. 75 sidor.