Rapporter 2024

Rapporter 2024 Arkeolog Robin Lucas ångtvättar en runsten på Domkyrkoplan, i Uppsala. Foto: Adam Hultberg, Upplandsmuseet

2024:01 Pasta i Odensala - Boplatser, stensättning och husgrund
Arkeologisk utredning steg 2. Per Frölund. 34 sidor.

2024:02 En härd och en nedgrävning - Sökschakt vid Norra Sunnersta
Arkeologisk utredning etapp 2. Andreas Hennius. 28 sidor. 

2024:03 Arkeologiska observationsgropar i kvarteret Kroken i Uppsala
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 24 sidor.

2024:04 En bronsåldersboplats i Åkerby
Arkeologisk utredning steg 1 och 2. Per Frölund. 23 sidor. 

2024:05 Husgrunder och stensättning på Åkerby skog
Arkeologisk utredning steg 1 och 2. Hans Göthberg. 26 sidor. 

2024:06 Boplats, gravar och husgrund i Åkerby
Arkeologisk utrednig steg 1 och 2. Per Frölund. 25 sidor. 

2024:07 Arkeologi i Dragarbrunnsgatan, Uppsala
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 16 sidor.

2024:08 Lilla ärkebiskopsgården - Arkeologiska spår vid Gustavianum
Arkeologisk schaktningsövervakning. Robin Lucas. 96 sidor. 

2024:09 Plenninge i Vaksala
Arkeologisk utredning, steg 1 och 2. Hans Göthberg. 33 sidor.

2024:10 En härd från förrommersk järnålder - Dikesrensning i Gysta
Arkeologisk schaktningsövervakning. Robin Lucas. 14 sidor.

2024:11 En Slaktplats i Fanna
Arkeologisk undersökning. Hans Göthberg, med bidrag av Rudolf Gustavsson. 112 sidor. 

2024:12 En gata i Torggatan - Medeltida kulturlager i Enköpings stad
Arkeologisk schaktningsövervakning. Adam Hultberg. 43 sidor.