Rapporter 2010

En låda full med bitar av torkad lera som tidigare suttit i en ugnskonstruktion. Stora mängder lerklining från en ugnskonstruktion framkom vid undersökningarna vid Brillinge, Vaksala. Foto: Anna Ölund.

2010:01. Danmarks kyrkby. Utbyggnad av kyrkogård.
Arkeologisk utredning. Dan Fagerlund. 11 sidor. 

2010:02. Kv Kopparslagaren. Bebyggelselämningar och medeltida skomakeri i Enköping.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 21 sidor. 

2010:03. Ekeby bytomt. Sentida bebyggelselämningar i Vänge.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 19 sidor. 

2010:04. Kv Örtedalen. Kulturlager i stadsranden.
Arkeologisk förundersökning. Joakim Kjellberg. 23 sidor. 

2010:07. Kv Skräddaren. Kulturlager och odling vid Betaniakyrkan.
Arkeologisk förundersökning. Joakim Kjellberg. 33 sidor.

2010:10. Boplatser i Skölsta. Nyupptäckta förromerska miljöer i gravarnas skugga.
Arkeologisk utredning och förundersökning. Malin Lucas och Robin Lucas. 52 sidor. 

2010:13. Kungsgården. Ett folkvandringstida terrasshus och metalldetektering.
Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum. Rapport 3. Arkeologisk undersökning. Per Frölund, Hans Göthberg och John Ljungkvist. 39 sidor. 

2010:14. I elitens landskap – folkvandringstida och vendeltida boplatslämningar i Brillinge.
Arkeologisk undersökning. Anna Ölund. 220 sidor.

2010:15. Kv Skolan. Odling och tomtgränser i Östhammar.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 21 sidor. 

2010:16. Universitetsparken. Lämningar efter ärkebiskopsborgen.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 53 sidor. 

2010:17. Ekolsunds slottsträdgård. Lämningar efter vattenkonst.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 36 sidor. 

2010:18. S:t Olofsgatan. Murverk och kulturlager.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 25 sidor. 

2010:19. Kv Embla, Gamla Uppsala.
Arkeologisk förundersökning. Dan Fagerlund. 20 sidor. 

2010:22. Uppmyrby.
Arkeologisk utredning. Dan Fagerlund och Hans Göthberg. 17 sidor. 

2010:25. Fornlämningar i Danmark och Vaksala.
Arkeologisk utredning och förundersökning. Per Frölund och Hans Göthberg. 56 sidor. 

2010:31. Kv Hökaren. Metallverkstad, odling och medeltida aktivitet i Enköping.
Arkeologisk förundersökning. Anna Ölund. 43 sidor.

2010:33. Alunda kyrka. Grundmurar efter medeltida vapenhus och korsarm.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 43 sidor. 

2010:36. Anneberg och Åkersberg.
Arkeologisk utredning. Dan Fagerlund. 26 sidor.

2010:39. Fornlämningar på Linnés Hammarby. Arkeologi på kulturreservat.
Inventering och kartering. Per Frölund och Hans Göthberg. 27 sidor. 

2010:40. Lingnåre i Hållnäs. Arkeologi på kulturreservat.
Inventering och kartering. Hans Göthberg och Per Frölund. 27 sidor. 

2010:43. Uppsala slott. Kurtinmuren.
Bent Syse. 19 sidor. 

2010:63. Förhistoria och medeltid i Malma.
Arkeologisk förundersökning. Dan Fagerlund. 47 sidor.

2010:64. StadsGIS Enköping.
Anna Ölund och Joakim Kjellberg. 79 sidor. 

2010:65. Vårfrukyrkan. Gravar på "Djäknekyrkogården".
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 19 sidor.