Järnålderskistan

Järnålderskistan Järnålderskistan med kläder och föremål. Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet

I en kista färgad med rödockra finns kopior av järnåldersföremål.

I kistan finns olika verktyg som användes i vardagslivet, smycken, kläder och musikinstrument. Här finns också faktablad och förslag på saker ni kan prova att tillverka själva. Kistan är producerad av Upplandsmuseet.

Järnålderskistan hämtas och lämnas på museet.