Magasin

Äldre föremål som står inpackade på hyllor Föremål i museets magasin i Morgongåva. Foto: Kenth Wessberg

Upplandsmuseets magasin finns i Morgongåva. Här förvaras våra samlingar och här arbetar vi med att vårda, registrera och digitalisera våra bilder och föremål. Magasinet är öppet för forskare och allmänhet. Önskar du boka ett besök, kontakta ansvarig antikvarie.

Upplandsmuseets magasin i Morgongåva

Upplandsmuseets samlingar förvaras i specialutrustade lokaler med höga säkerhetskrav. Föremål och bilder skall bevaras för framtiden men också göras tillgängliga och sökbara. I magasinet sker allt arbete med vård, registrering och digitalisering av  både föremåls- och fotosamlingarna.

Boka besök i magasinet

Magasinet är främst öppet för bokade grupper och forskare knutna till institutioner. Alla besök måste dock bokas i förväg. Det gäller både enskilda besök och gruppvisningar. Vi rekommenderar att du planerar ditt besök i god tid. Önskar du boka ett besök, kontakta ansvarig antikvarie.