Skolprogram

Gamla Uppsala museum Foto: Gamla Uppsala museum

Följande program erbjuds till förskola, grundskola och gymnasium

Förskola – åk 1

På upptäcktsfärd i Gamla Uppsala

Vi erbjuder förskole- och lågstadieelever ett roligt och lärorikt besök. Tillsammans med museipedagogen besöker gruppen ”kungens hall”. Vi undersöker hur man levde förr. Vad åt man? Hur bodde man? Vi provar ringbrynja och smakar på ”vikingagodis”.
Ca 60 min. Max 15 elever.

Åk 1 – 6

Att leva som en viking – en visning om vikingatiden

Hur var livet på vikingatiden? Vad åt man? Hur var man klädd? Vilka gudar dyrkade man? Hur såg båtarna ut och vart reste man? Tillsammans med museipedagogen dyker vi in i vikingarnas värld och gör dessutom ett besök i den vikingatida bostaden. Ca 60 min. Max 30 elever.

Åk 3 – 5

I järnåldersmänniskornas fotspår – en interaktiv visning

Hur levde människorna i Gamla Uppsala för 1500 år sedan? Vilka bodde i byn och hur livnärde de sig? Följ med på en interaktiv visning där eleverna tillsammans med museipedagogen väcker forntiden till liv. Eleverna tilldelas roller och får klä sig i mantlar för att på ett lekfullt sätt närma sig livet under järnåldern.
Ca 60 min. Max 30 elever.

Åk 3 – 6

Bli arkeolog för en dag – interaktiv workshop

Eleverna får tillsammans lära sig hur det är att arbeta som fältarkeolog. Efter en introduktion på museet ger vi oss ut och provar på att gräva i preparerade lådor. Besöket avslutas med att vi tittar på och pratar om fynden vi hittat.
OBS! Utomhus,går endast att boka från början av maj till veckan innan kulturlovet.
Ca 60 – 90  min. Max 30 elever.

Åk. 5 – gymnasiet

Arkeologi – en sann historia? 

Hur skapas historia? Följ med på en källkritisk resa där vi granskar hur Gamla Uppsalas historia har utformats, vilka källor som finns, hur dessa kan användas och tolkas. Genom workshopen får eleverna lära sig hur arkeologer jobbar och se hur de föremål som plockas upp ur marken kan se ut.
60 min. (alt. 90 min. inkl. workshop). Max 30 elever.

Åk 7 – gymnasiet

Vems historia? – en källkritisk workshop

Eleverna får en introduktion i vad källkritik innebär och får sedan arbeta i grupper. Varje grupp arbetar med ett tema med koppling till Gamla Uppsala och dess historia. Med museipedagogens stöd besvarar gruppen några diskussionsfrågor och övningen avslutas sedan med en kortare genomgång av alla gruppers resultat. Ca 90 min. Max 30 elever.

Åk 7 – gymnasiet

Från en tro till en annan

 Vi belyser Gamla Uppsala utifrån ett religionshistoriskt perspektiv. Vilka gudar dyrkades här under vikingatiden? Vilka myter berättades? Hur gick religionsskiftet till? En spännande visning om fornnordisk mytologi och kristendom.
Ca 60 min. Max 30 elever.

Åk 7 – gymnasiet

Historien om Gamla Uppsala – visning av museets utställning 

Följ med museipedagogen genom basutställningen. Vi tittar på de fantastiska fynden från bland annat kungshögarna och lär oss mer om Gamla Uppsalas långa och spännande historia. Ca 50 min. Max 30 elever.