Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka från sidan Uppsala domkyrka. Foto: Olle Norling

Upplandsmuseet har gett ut ett bokverk i nio volymer om Uppsala domkyrkas historia från medeltiden till idag. Aldrig tidigare har en svensk kyrka studerats så här ingående. En grupp forskare vid Upplandsmuseet har arbetat i drygt tio år med projektet.

Bokverket omfattar omkring 4 500 sidor och 2 200 bilder. Det är resultatet av ett samarbete mellan Upplandsmuseet och Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien.

Själva kyrkobyggnaden avslöjar en spännande historia från medeltiden till våra dagar. Förvånansvärt mycket finns bevarat av föremål, textilier, skulpturer, målningar och skriftliga dokument. Ett omfattande material finns också om platsen före domkyrkan, den äldre bebyggelsen runt platsen och Gamla Uppsala kyrka.

Forskarna har funnit många nya rön, här följer ett par exempel:
• Många har spekulerat om det funnits en äldre kyrka under den nuvarande domkyrkan. Förmodligen är det den gamla Trefaldighetskyrkan, där Sankt Erik enligt legenden firade mässan innan han dödades i maj 1160.

• Två franska byggnadshyttor byggde korpartiet omkring 1271–1331. Långhuset påbörjades på 1360-talet under ledning av byggmästaren Nils eller Nikolaus från Västerås. Först på 1430-talet började man uppföra de båda tornen och västportalen. Spirorna på tornen kom ännu senare, först 1583 finns en säker källa.

• Troligen har man funnit en bild på den franske arkitekten Estienne de Bonnueill och hans företrädare. På ett kapitäl i koromgången finns en bild från omkring 1300.