Disagården - vårt friluftsmuseum

Disagården - vårt friluftsmuseum Hönsen går fritt på Disagården. Foto: Upplandsmuseet

Vi berättar om livet på den uppländska landsbygden under 1800-talets senare del. I hagarna hittar du linderödssvin och roslagsfår och på fägården pickar hedemorahöns.

Följ med på en vandring bland Disagårdens hus och bodar. Tillsammans med eleverna samtalar vi kring människornas liv och arbete– vem gjorde vad? Vilka djur fanns på gården och vad odlades? Hur var det att vara barn under slutet av 1800-talet? Vi jämför lek då och nu, från vedträdocka och ramsor till film och datorspel.

Med reservation för ändringar!