Fyra personer står utomhus och jobbar tillsammans med att flytta ett stort stenblock

Arkeologi

Arkeologi - en spännande historia

Stiftelsen Upplandsmuseet är en professionell aktör med lång och bred erfarenhet inom arkeologi. Verksamheten präglas av vårt samhällsuppdrag: att samla in och bygga upp kunskap om länets kulturhistoria, samt att se till att resultaten blir tillgängliga och förmedlade till allmänheten.

Vi arbetar främst med uppdragsarkeologi i Uppsala län men också hela Uppland. Vi erbjuder konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva tjänster inom all sorts arkeologi som inventeringar, konsekvensbeskrivningar, utredningar samt för- och slutundersökningar.