Upplandsmuseet

En vit byggnad vid en å
Från och med 10 september kommer vår populära barnutställning vara stängd. Nästa år öppnar den igen lite uppdaterad, lite roligare och på entréplan.
Vallonien - malm och metall under industrialismen
DigitaltMuseum