fageln

Stiftelsen Upplandsmuseet

Vi är en kunskapsinstitution och samhällsresurs för regionens invånare. Vi bidrar till att kulturarvet utforskas, bevaras och tillgängliggörs. Med bredd i vår verksamhet är vi aktiva i hela regionen.