Rapporter 2018

Rapporter 2018 Emelie Sunding och Elin Säll övervakar schaktningsarbeten i kvarteret Traktören i Enköping. Foto Adam Hultberg, Upplandsmuseet.

2018:01. Lena kyrka - lämningar efter medeltida vapenhus. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Elin Säll. 23 sidor.

2018:02. Östhammar - arkeologi i Norra Tullportsgatan och kvarteret Färgaren.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 16 sidor.

2018:03. Från Molnby till Arlanda.
Arkeologisk utredning, etapp 1. Hans Göthberg. 59 sidor.

2018:04. Längs Enköpings gator - arkeologi i Kryddgårdsgatan - Källgatan.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 21 sidor.

2018:05. Arkeologi på Forumtorget - ett medeltida trägolv i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 57 sidor.

2018:06. Bland avfall och anfäder - Stensättning och skärvsten i Kvarnbolund.
Arkeologisk undersökning. Malin Lucas. 33 sidor.

2018:07. Arkeologi i Härnevi kyrkas kor.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 18 sidor.

2018:08. Medeltida altare och tidigmoderna gravkammare i Alsike kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas & Joakim Kjellberg. 56 sidor.

2018:09. Ett övergivet västtornsbygge och andra lämningar vid Jumkils kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Robin Lucas. 89 sidor.

2018:10. Gottsunda naturreservat.
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Hans Göthberg. 23 sidor.

2018:11. Ett skadat gravfält i Rasbo.
Kartering och dokumentation. Malin Lucas. 33 sidor.

2018:12. Fornlämningr längs Björklingeån.
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Hans Göthberg. 45 sidor.

2018:13. Ekeby och Fullerö skog.
Arkeologisk utredning etapp 1. Hans Göthberg. 33 sidor.

2018:14. Från Håga bro till Håga gård.
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Hans Göthberg. 27 sidor.

2018:15. Kulturlager och konstruktioner i Kungsängsgatan i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 58 sidor.

2018:16. Upptäckter i Lena kyrkas sakristia.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 28 sidor.

2018:17. Från förromersk järnålder till vendeltid längs Björklingeån.
Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning. Robin Lucas. 59 sidor.

2018:18. Ett härdområde i Västeråkers-Lunda.
Arkeologisk utredning. Malin Lucas. 21 sidor.

2018:19 Hydinge i Ununge.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 16 sidor.

2018:20. Gravar vid Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.
Arkeologisk förundersökning och schaktningsövervakning. Dan Fagerlund. 67 sidor.

2018:21. Klockgjutning och husgrunder vid Skäfthammars kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 25 sidor.