Samelådan

Samelådan Samelådan med föremål och böcker. Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet

Lär er mer om urfolket samer och Sápmi genom Samelådan som innehåller kartor, böcker, föremål, kläder och musik.

En väska med information om samer, en av Sveriges nationella minoriteter och ett av världens urfolk. Nordvästliga Sverige är en del av Sápmi, Sameland, även om väldigt många samer också bor i storstäder utanför Sápmi.

Detta kan vara ett sätt att arbeta med läroplanernas mål om de nationella minoriteterna, som säger att eleverna ska få:

”kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia”.

Lådan hämtas och lämnas på Upplandsmuseet.

Samelådan är producerad av Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum.