Slöjdhandledarutbildningen 2024

Slöjdhandledarutbildningen 2024 Foto: Upplandsmuseet

Slöjdhandledarutbildning Uppsala 2024 utgår från den traditionella slöjden som bygger på hållbarhet och handens arbete i naturmaterial. Under utbildningen utgår vi från gruppens behov och delar också kunskap med varandra.

Utbildningen är för dig som vill arbeta pedagogiskt och praktiskt med slöjd i grupp. Utbildningen har fokus på barn och unga men passar även utmärkt den som vill handleda ungdomar eller vuxna. Du får träffa inspirerande slöjdare och föreläsare. Vi kombinerar praktiskt arbete i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner. Du bör ha viss slöjdvana samt en vilja av att dela med dig av dina slöjdkunskaper.  

Kursens innehåll

  • Slöjdmaterial, slöjdmetoder och hållbarhet  
  • Praktiskt slöjdande
  • Handlingsburen kunskap och hur man förmedlar den på ett traderande sätt 
  • Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik   
  • Mångfald, delaktighet och tillgänglighet  
  • Första hjälpen   

Föreläsare och handledare

Utbildningen hålls av hemslöjdskonsulenterna i Dalarna, Västmanland och Uppsala samt engagerade och kunniga slöjdare och experter.  Kursen ges digitalt och fysiskt på plats i Uppsala, Falun och Västerås.

I deltagaravgiften ingår

Kaffe/te, slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, loggbok, dokumentation, föreläsningar, entréavgifter och personlig handledning. 

Du som går utbildningen blir en del av vårt slöjdhandledarnätverk. Det innebär att du blir inbjuden till våra slöjdhandledarträffar, workshops och fortbildningar.

Detaljerad information:

Dagar och kostnad samt anmälan se HÄR