Rapporter 2006

Rapporter 2006 Gravhög med kantkedja på undersökningen vid Forsa sommaren 2006. Foto Hawkeye flygfoto.

2006:01. Äldre järnåldern och medeltida bebyggelse vid Sandbro.
Undersökningar för väg 700. Ivonne Dutra Leivas och Andreas Hennius. 97 sidor.

2006:02. Vaksala-Jälla, undersökningar för ny G/C-väg.
Arkeologisk utredning. Andreas Hennius. 31 sidor.

2006:03. Ett 1700-talslager i Östhammar. Schaktningsarbeten för bergvärme i kvarteret Kopparslagaren.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Robin Olsson. 10 sidor.

2006:04. Historiska lämningar i kvarteret Båten, Öregrund.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 10 sidor.

2006:05. Boplatser vid Fansta.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 21 sidor.

2006:06. Slottsbacken. Placering av byst i Slottsbacken.
Antikvarisk kontroll och arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 14 sidor.

2006:07. Kättsta – Boplatser och gravar under 2000 år.
Undersökningar för E4. Malin Gustafson, Ivonne Dutra Leivas, Örjan Mattsson och Robin Olsson. 278 sidor.

2006:08. Äldsta järnålder i Rasbo. Utbyggnad av förskola.
Arkeologisk förundersökning. Dan Fagerlund. 13 sidor.

2006:09. Från stenålder till nutid i Forsa.
Undersökningar för E4. Dan Fagerlund och Martin Scheutz. 176 sidor.

2006:10. Tibble – Boplatslämningar och en grav i Björklinge.
Undersökningar för väg 700. Kerstin Åberg och Jonas Svensson. 152 sidor.

2006:11. Kvarnbolund – skärvstenshögar och en grav från bronsålder.
Utbyggnad av avfallsstation. Dan Fagerlund. 15 sidor.

2006:12. Invid Domkyrkan. Nedgrävning av radonbrunnar.
Antikvarisk kontroll. Bent Syse. 16 sidor.

2006:13. Äldre järnålder i Rickomberga. Gropsystem, härdar och stolphål.
Arkeologisk undersökning. Linda Qviström, Ivonne Dutra Leivas och Jonas Svensson. 72 sidor.

2006:14. I närheten av E4 2005.
Arkeologiska schaktningsövervakningar och undersökningar. Hans Göthberg och Berit Schütz. 82 sidor.

2006:15. Fullerömotet.
Arkeologisk undersökning etapp II. Anna Ölund. 14 sidor.

2006:16. Lövsta bruk. Ombyggnad av dammslutor.
Antikvarisk kontroll. Bent Syse. 15 sidor.

2006:17. En boplats från yngre järnålder – tidig medeltid vid Söderby.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg och Berit Schütz. 27 sidor.

2006:18. Olandsskolan. Om- och tillbyggnation av Olandsskolan i Alunda.
Arkeologisk förundersökning. Andreas Hennius. 10 sidor.

2006:19. Frusna boplatslämningar i Väppeby – Bålsta. Schaktning för VA-ledning.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Dan Fagerlund och Linda Qviström. 13 sidor.

2006:20. I de dödas närhet. Grundförstärkning och ombyggnation i Uppsala-Näs kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Robin Olsson. 33 sidor.

2006:21. Kvarteret Sankt Erik. Grundläggning på kulturlager.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 10 sidor.

2006:22. Nedre Slottsgatan.
Kulturlager i Nedre Slottsbacken. Bent Syse. 18 sidor.

2006:23. Stenstränger och fossil åkermark vid Uppeby i Trögd.
Arkeologisk undersökning. Hans Göthberg. 18 sidor.

2006:24. Kvarteret Snickaren. Bebyggelse och odling vid Enköpings strand.
Arkeologisk slutundersökning. Anna Ölund och Joakim Kjellberg. 180 sidor.

2006:25. Verelius källare, en källarglugg i Åsgränd.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 40 sidor.

2006:26. Stavby. Planerad villabebyggelse.
Arkeologisk utredning, etapp I. Dan Fagerlund. 14 sidor.

2006:27. Kvarteret Svan. Kulturlager och konstruktioner från medeltid och nyare tid samt sentida störningar.
Arkeologisk förundersökning. Linda Qviström. 21 sidor.

2006:28. Ett 1700-talslager i Östhammar. Schaktningsarbeten för bergvärme i kvarteret Snickaren.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 11 sidor.