Forntiden under dina fötter

Halsringar i silver och färggranna glaspärlor från järnåldern. Silverföremål och pärlor från järnåldern. Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är tillfälligt stängt för att bygga en ny utställning om Upplands historia. Museibyggnaden öppnar under hösten 2024. Läser ni om forntiden, boka in ett besök på Gamla Uppsala museum.

Med hjälp av arkeologiska fynd och museets utställning Tiden i rummet – människor i Uppland under 5000 år får eleverna, likt detektiver, ta reda på mer om människan. När, var och hur är föremålen skapade och vem har egentligen använt dem?

För att kunna lära oss om hur människor levt under forntiden måste vi försöka tolka och förstå de spår som finns kvar idag. Ett enda litet föremål kan berätta mycket om hur livet var för länge sedan.

Med den här workshopen erbjuds skolan nya sätt att se på och arbeta med forntiden. Genus, källkritik, rättigheter och makt, lokalt och globalt är några av de perspektiv som tas upp. Frågeställningar som är aktuella för oss idag knyter ihop forntid och nutid.

Vi tar emot grupper från skolan på förmiddagar tisdag till fredag, då museet inte är öppet för andra besökare.

Med reservation för ändringar!

Tillägg

En exkursion i skolans närmiljö kan kopplas till Forntiden under dina fötter. Museipedagogen kommer till er och vi tittar på forntidsspår i närheten av skolan. För exkursionsdelen tillkommer en kostnad. Kontakta museipedagogerna för mer information.