Rapporter 2014

En stor yta med mycket småsten där det framkom lämningar efter järnåldershus. Vid Berget i Gamla Uppsala genomfördes en stor undersökning där det framkom boplatslämningar från äldre järnålder tillsammans med gravar från äldre bronsålder till romersk järnålder. Foto: Emma Sjöling.

2014:01. I Osnikens och Randes land. 
Jordbruk och tegelslagning i Nyvla. Dan Fagerlund. 45 sidor.

2014:04. Östra Sala backe etapp 1. 
Arkeologisk utredning. Dan Fagerlund. 15 sidor.

2014:06. På återbesök i Rickomberga. 
Bebyggelse och kulturlager från järnålder. Robin Lucas. 25 sidor.

2014:07. Ärentuna kyrkas sakristia. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 37 sidor.

2014:09. Arkeologi i Dragarbrunnsgatan - Smedsgränd, Uppsala. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 66 sidor.

2014:11. Arkeologi vid Åkerby kyrka. 
Lämningar efter vapenhus, sakristia och bogårdsmur. Anna Ölund. 27 sidor. 

2014:12. Ett gravfält från övergången mellan vikingatid och medeltid i Sävja. 
Arkeologisk undersökning. Dan Fagerlund, Per Frölund, Hans Göthberg och Bent Syse. 82 sidor.

2014:13. Arkeologi i S:t Persgatan, Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 19 sidor.

2014:14. Arkeologi vid Skäfthammars kyrka. 
Arkeologisk schakningsövervakning. Bent Syse. 18 sidor.

2014:15. Arkeologi vid Nora kyrka i Uppland. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 23 sidor.

2014:16. Gamla Uppsala - åter till Berget. 
Arkeologisk undersökning. Hans Göthberg, Per Frölund, Dan Fagerlund. 544 sidor.

2014:17. Husby-Långhundra - ombyggnad av elnät. 
Arkeologisk förundersökning. Dan Fagerlund. 19 sidor.

2014:18. Kvarteret Plantskolan. 
Arkeologisk förundersökning. Dan Fagerlund, Andreas Hennius. 17 sidor.

2014:21. Med utsikt från Hellby. 
Järnåldersbebyggelse och 1700 - 1800-talssmedja. Robin Lucas. 32 sidor. 

2014:24. Alsike nord – etapp 1. Gravar och odlingsrösen i Vrå.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg & Robin Lucas. 22 sidor.

2014:29. Östra Sala backe etapp II, IV. 
Arkeologisk utredning. Dan Fagerlund. 16 sidor.

2014:30. Öregrund - En arkeologisk undersökning i samband med nedläggning av ny belysning i staden
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 27 sidor.