Upplandsmuseet

kvarnen2webb
upplandsmuseet---rgb-1950x450

Upplandsmuseet återöppnar hösten 2024 med en ny utställning om Upplands historia.

Här får du en kunskapsupplevelse – ett möte med Upplands kulturarv. I Akademikvarnen visar vi fasta utställningar om Uppsalas historia och om uppländsk forntid under 5000 år, men också aktuella utställningar kring olika tema med såväl uppländskt fokus som globala utblickar. Vi erbjuder aktiviteter för alla åldrar, butik och café.