akademiwebb

Besök oss

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län. Vi vill spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid.

Besök museet och ta del av våra utställningar, visningar och program. Information om museets öppettider med mera hittar du här. Du kan också söka kunskap på egen hand i vårt bibliotek och arkiv eller i våra unika samlingar via webben.

Vi finns till för dig!
Daniel Wetterskog / landsantikvarie