2503811_vinter

Besök oss

Upplandsmuseet är öppet med omsorg

Vi följer myndigheternas direktiv och anpassar vår verksamhet därefter för att ge dig en trygg och säker museiupplevelse.

I Akademikvarnen visar vi fasta utställningar om Uppsalas historia och om uppländsk forntid under 5000 år, men också aktuella utställningar kring olika tema med såväl uppländskt fokus som globala utblickar.

 

Vaccinationsbevis och att besöka museet

Upplandsmuseet följer folkhälsomyndigheten och regeringens direktiv gällande möjligheten att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december.

Direktivet innebär i dagsläget att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte gäller museibesökare i våra lokaler. Du är därför fortfarande välkommen att besöka museet utan att behöva visa upp vaccinationsbevis.

Från den 1:a december behövs vaccinationsbevis vid särskilda programpunkter eller evenemang, med fler än 100 deltagare. Vi har inga sådana aktiviteter inplanerade just nu.

Om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och regering skulle förändras så hittar du
information på respektive aktivitets sida på Upplandsmuseets hemsida, så att du enkelt kan förbereda dig inför ditt besök hos oss.
Du kommer då behöva visa upp ett vaccinationsbevis för att kunna delta.

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Vad är ett vaccinationsbevis?

Ett vaccinationsbevis visar att man är vaccinerad mot Covid-19 och utfärdas av E-hälsomyndigheten.