Kontakta oss

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till stiftelsen Upplandsmuseets olika museer och personal.

Stiftelsen Upplandsmuseets kansli

Kontakta kansliet för allmänna frågor om stiftelsen Upplandsmuseets verksamhet, personal, samlingar, kulturmiljö, byggnadsvård, arkeologi, hemslöjd och bibliotek.

Telefon: 018-16 91 00, mån-fre kl 10-12

Epost: Contact

Besöksadress: Drottninggatan 7

Postadress: Drottninggatan 7, 753 10 UPPSALA

Organisationsnummer: 817600-7071

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Se även personalens kontaktuppgifter, längre ner på denna sida.

Upplandsmuseet

Kontakta Upplandsmuseets entré och butik för frågor om öppettider, biljetter, utbud i museibutiken, aktuella utställningar och program.

Telefon 018-16 91 01, tis-sön kl 12-17

Epost Contact

Läs mer om Upplandsmuseet

Gamla Uppsala museum

Kontakta Gamla Uppsala museums entré och butik för frågor om öppettider, bokningar, utbud i museibutiken, utställningar och program.

Telefon 018-23 93 01

Epost Contact

Epost Contact

Läs mer om Gamla Uppsala museum

Disagården

Disagården är öppen under juni-augusti.

Telefon 018-16 91 80 (juni-augusti)

Epost Contact

Läs mer om Disagården

Personal

Här finns kontaktuppgifter till stiftelsen Upplandsmuseets personal. Leta i listan nedan eller sök på namn i sökfunktionen överst på sidan.

Personer med kortare anställningar och praktikanter står inte med på denna sida.

Epostadresser till personal skrivs Contact

Ledning

Stefan Lundblad

Stefan Lundblad

Länsmuseichef Landsantikvarie

Mobil: 0735084378
Stefan är länsmuseichef och landsantikvarie för Stiftelsen Upplandsmuseet.
Canilla Enskär

Canilla Enskär

Avdelningschef Verksamhetsstöd

Canilla är administrativ chef med ekonomi och löneansvar.
Marja Erikson

Marja Erikson

Avdelningschef Kulturmiljö

Marja är chef för avdelning Kulturmiljö och är fil. dr i ekonomisk historia. Hon har ett särskilt intresse för kulturlandskapsfrågor.
Linda Klementsson

Linda Klementsson

Enhetschef

Maria Ljunggren

Maria Ljunggren

Avdelningschef Kommunikation

Berit Schütz

Berit Schütz

Avdelningschef Samlingar

Berit ansvarar för arbetet med museets samlingar samt har det övergripande ansvaret för föremålsmagasinet i Morgongåva.
Vilhelm Sundbom

Vilhelm Sundbom

Avdelningschef Lärande och Slöjd

Vilhelm (Ville) är enhetschef för enheten Lärande och Slöjd och arbetar med utveckling och genomförande av museets pedagogiska verksamhet för alla åldrar och visningar i utställningar, museimiljöer, kulturlandskapet och i skolor.
Torun Zachrisson

Torun Zachrisson

Avdelningschef Forskning

Torun samordnar museets forskning internt och externt och initierar projekt. Hon är docent i arkeologi och själv aktiv forskare med fokus på järnålder.
Anna Ölund

Anna Ölund

Avdelningschef Arkeologi

Anna är chef för museets arkeologiska avdelning.

Arkeologi

Anna Ölund

Anna Ölund

Avdelningschef Arkeologi

Anna är arkeolog och chef för den uppdragsarkeologiska verksamheten.
Ebba Drugge

Ebba Drugge

Arkeolog

Per Frölund

Per Frölund

Arkeolog, FL

Per är fil. lic. i agrarhistoria med avhandlingen Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600.
Hans Göthberg

Hans Göthberg

Arkeolog, FD

Hans arbetar främst med förhistoriskt material samt historiska kartor. Avhandlingen rörde järnålderns bosättningsmönster i Mälardalen.
Andreas Hennius

Andreas Hennius

Arkeolog, FD

Andreas arbetar främst med förhistoria. Andreas avhandling handlar om exploateringen av utmarkens resurser under mellersta järnåldern.
Adam Hultberg

Adam Hultberg

Arkeolog

Joakim Kjellberg

Joakim Kjellberg

Arkeolog, FD

Joakim arbetar med medeltids- och historisk arkeologi. Avhandling utforskar Upplands medeltida städer – både urbanisering och föremål.
Robin Lucas

Robin Lucas

Arkeolog

Robin arbetar huvudsakligen med förhistoriskt material med inriktning mot järnålder. Robin arbetar även med en omfattande runstensinventering i Uppsala län.
Malin Lucas

Malin Lucas

Arkeolog

Malin arbetar huvudsakligen med förhistoriskt material med inriktning mot järnålder, men också med stadsarkeologi.
Linda Qviström  (tjänstledig)

Linda Qviström (tjänstledig)

Arkeolog, FD

Linda är inriktad mot historisk arkeologi. Disputerat på avhandlingen Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader.

Forskning

Torun Zachrisson

Torun Zachrisson

Avdelningschef

Torun samordnar museets forskning internt och externt och initierar projekt. Hon är docent i arkeologi och själv aktiv forskare med fokus på järnålder , främst 300-1100 e.Kr
Herman Bengtsson

Herman Bengtsson

Forskare, FD

Herman är forskare och antikvarie. Docent vid Uppsala universitet. Inriktad på arkitektur och bildkonst från medeltiden och fram till idag.
Cecilia Bygdell

Cecilia Bygdell

Forskare, FD

Cecilia Bygdell är forskare vid forskningsavdelningen. Hon arbetar bland annat med att samla på vår egen tid och leder också det nationella forskningsnätverket FOMU.

Gamla Uppsala Museum

Linda Klementsson

Linda Klementsson

Enhetschef

Gunilla Hisvåls Beckholmen

Gunilla Hisvåls Beckholmen

Museipedagog

Amanda Norgren

Amanda Norgren

Museipedagog

Anna Rasmusson

Anna Rasmusson

Museipedagog

Kommunikation

Maria Ljunggren

Maria Ljunggren

Avdelningschef Kommunikation

Lars Hellstrand

Lars Hellstrand

Museitekniker

Lars arbetar bl a med att bygga museets utställningar, sköta museets många fastigheter och vaktmästeri.
Emeli Holmström

Emeli Holmström

Utställningsproducent

Katja Jahn

Katja Jahn

Kommunikatör

Katja arbetar med museets externa kommunikation.
Martin Testorf

Martin Testorf

Kommunikatör

Martin arbetar med museets externa kommunikation.
Patrik Lustig

Patrik Lustig

Museitekniker

Mobil: 0722372624

Kulturmiljö

Marja Erikson

Marja Erikson

Avdelningschef

Marja är chef för avdelning Kulturmiljö och är fil. dr i ekonomisk historia. Hon har ett särskilt intresse för kulturlandskapsfrågor.
Per Lundgren

Per Lundgren

Bebyggelseantikvarie

Per har ett speciellt intresse för industrimiljöer och jordbruksbebyggelse. Han är specialist på kulturmiljöanalyser och utredningar. Per är certifierad sakkunnig kulturvärden, K
Sverker Larsson

Sverker Larsson

Bebyggelseantikvarie

Sverker arbetar med antikvarisk medverkan vid ändring av kyrkor och byggnadsvårdsprojekt, kulturhistoriska utredningar och rådgivning.
Agnetha Pettersson

Agnetha Pettersson

Bebyggelseantikvarie

Agnetha arbetar med antikvarisk medverkan vid byggnadsvårdsprojekt och byggnadsminnen, kulturhistoriska kunskapsunderlag och rådgivning. Agnetha är certifierad sakkunnig kulturvärden, K.

Lärande och Slöjd

Vilhelm Sundbom

Vilhelm Sundbom

Enhetschef Lärande och Slöjd

Vilhelm (Ville) är enhetschef för enheten Lärande och Slöjd och arbetar med utveckling och genomförande av museets pedagogiska verksamhet för alla åldrar och visningar i utställningar, museimiljöer, kulturlandskapet och i skolor.
Gustav Brunzell

Gustav Brunzell

Museivärd

Jeanna Hylén-Ullman

Jeanna Hylén-Ullman

Museivärd

Trina Dobbs

Trina Dobbs

Museivärd

Marie Fagerlind

Marie Fagerlind

Hemslöjdskonsulent, textilslöjd

Maries specialområde är de textila slöjdarterna t.ex. garntekniker, broderi och sömnad. Hon arbetar med kunskapsutveckling i såväl äldre slöjd som samtida slöjduttryck. Arrangerar kurser i textila tekniker och material, nätverkar, omvärldsbevakar och coachar slöjdare.
Jenny Falkman

Jenny Falkman

Museivärd

Stina Flink

Stina Flink

Museipedagog

Stina arbetar med utveckling och genomförande av museets pedagogiska verksamhet för alla åldrar och visningar i utställningar, museimiljöer, kulturlandskapet och i skolor.
Frida Gereonsson

Frida Gereonsson

Museipedagog

Frida arbetar med utveckling och genomförande av museets pedagogiska verksamhet för alla åldrar och visningar i utställningar, museimiljöer, kulturlandskapet och i skolor.
Pea Sjölén

Pea Sjölén

Hemslöjdskonsulent, hårdslöjd

Peas specialområde är de hårda slöjdarterna t.ex. trä och metall. Han arbetar med att lotsa slöjdintresserade och utveckla hemslöjden som näring, kulturarv, kunskapsutveckling och för nyskapande genom kurser, coaching, nätverkande, etc

Samlingar

Berit Schütz

Berit Schütz

Avdelningschef

Berit ansvarar för arbetet med museets samlingar samt har det övergripande ansvaret för föremålsmagasinet i Morgongåva.
Monica Edberg

Monica Edberg

Registreringsassistent

Monica är registreringsassistent inom projektet Kulturarvs-IT och arbetar med digitalisering av bildsamlingarna.
Charlotta Ertman

Charlotta Ertman

Arkivhandläggare

Charlotta är arkivassistent och arbetar med arkivering och digitalisering av museets arkiv.
Inger Lind

Inger Lind

Registreringsassistent

Inger är registreringsassistent inom projektet Kulturarvs-IT och arbetar med digitalisering av bildsamlingarna.
Camilla Löf

Camilla Löf

Antikvarie

Camilla är arbetsledare för projektet Kulturarvs-IT och ansvarig för digitaliseringen av bildsamlingarna samt frågor som rör dessa.
Olle Norling

Olle Norling

Fotograf

Olle ansvarar för arbetet med bilder till publikationer, utställningar, fotografisk dokumentation och externa uppdrag/bildbeställningar.
Vartan Shahnazari

Vartan Shahnazari

Registreringsassistent

Vartan är registreringsassistent inom projektet Kulturarvs-IT och arbetar med digitalisering av bildsamlingarna.
Minna Henriksson

Minna Henriksson

Registreringsassistent

Minna är registreringsassistent inom projektet Kulturarvs-IT och arbetar med digitalisering av bildsamlingarna.
Anja Szyszkiewicz

Anja Szyszkiewicz

Registreringsassistent

Anja är registreringsassistent inom projektet Kulturarvs-IT och arbetar med digitalisering av bildsamlingarna.
Didrik Taube

Didrik Taube

Registreringsassistent

Didrik är är registreringsassistent inom projektet Kulturarvs-IT och arbetar med digitalisering av bildsamlingarna.
Kerstin Åberg

Kerstin Åberg

Antikvarie

Kerstin är ansvarig för föremålssamlingarna; in- och utlån, förvärv, rådgivning, föremålsvård samt föremålsdatabas och DigitaltMuseum.

Verksamhetsstöd

Canilla Enskär

Canilla Enskär

Avdelningschef

Canilla är administrativ chef med ekonomi och löneansvar.
 Ludvig Berg

Ludvig Berg

Assisterande IT-Samordnare

Gunilla Biäre

Gunilla Biäre

Tjänstledig

Hanna Björk

Hanna Björk

HR

Monica Mattsson

Monica Mattsson

Redovisningsekonom

Monica är redovisningsekonom (Certifierad Redovisningsekonom FAR) och arbetar med ekonomi, löne- och personaladministrativa uppgifter.
Åsa Modig

Åsa Modig

Driftsassistent

Edwin Svensson

Edwin Svensson

Fastighetstekniker

Kenth Wessberg

Kenth Wessberg

Ansvarig Fastighet och Säkerhet

Kenth ansvarar för museets säkerhet och fastigheter.
Jani Ylén

Jani Ylén

IT-samordnare

Jani är museets It-ansvarige. Han arbetar med allt från support till utveckling, övervakning och inköp.
Monica Tägtström Bergman

Monica Tägtström Bergman

Upplandsmuseets Styrelse 2023 - 2026

Frida Björk (KD)

Frida Björk (KD)

Ordförande

Gunilla Oltner (S)

Gunilla Oltner (S)

Vice ordförande (S)

Olivia Bergström (M)

Olivia Bergström (M)

Ledamot

Silva Görling (S)

Silva Görling (S)

Ledamot

Göran Ulväng (Uff o hbf)

Göran Ulväng (Uff o hbf)

Ersättare

Uff o hbf = Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund
Mark Schneider (S)

Mark Schneider (S)

Ledamot

Eva Wrede (Uff o hbf)

Eva Wrede (Uff o hbf)

Ersättare

Carl Alexander  (L)

Carl Alexander (L)

Ersättare

Karin Bennemo (V)

Karin Bennemo (V)

Ersättare