Kontakta oss

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till Stiftelsen Upplandsmuseets olika museer och personal.

Stiftelsen Upplandsmuseets kansli

Kontakta kansliet för allmänna frågor om Stiftelsen Upplandsmuseets verksamhet, personal, samlingar, kulturmiljö, byggnadsvård, arkeologi, hemslöjd och bibliotek.

Telefon: 018-16 91 00, mån-fre kl 10-12

Epost: Contact

Besöksadress: Drottninggatan 7

Postadress: Drottninggatan 7, 753 10 UPPSALA

Organisationsnummer: 817600-7071

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Se även personalens kontaktuppgifter, längre ner på denna sida.

Upplandsmuseet

Upplandsmuseet i Akademikvarnen är tillfälligt stängt. Museet öppnar igen under hösten 2024 med en ny utställning om Upplands historia.
Kontakta Upplandsmuseets entré och butik för frågor om öppettider, biljetter, utbud i museibutiken, aktuella utställningar och program.

Telefon 018-16 91 01

Epost Contact

Läs mer om Upplandsmuseet

Gamla Uppsala museum

Kontakta Gamla Uppsala museums entré och butik för frågor om öppettider, bokningar, utbud i museibutiken, utställningar och program.

Telefon 018-23 93 01

Epost Contact

Epost Contact

Läs mer om Gamla Uppsala museum

Disagården

Disagården är öppen under juni-augusti.

Telefon 018-16 91 80 (juni-augusti)

Epost Contact

Läs mer om Disagården

Personal

Här finns kontaktuppgifter till Stiftelsen Upplandsmuseets personal. Leta i listan nedan eller sök på namn i sökfunktionen överst på sidan.

Personer med kortare anställningar och praktikanter står inte med på denna sida.

Epostadresser till personal skrivs Contact

Ledning

Stefan Lundblad

Stefan Lundblad

Länsmuseichef Landsantikvarie

Mobil: 0735084378
Stefan är länsmuseichef och landsantikvarie för Stiftelsen Upplandsmuseet.
Marja Erikson

Marja Erikson

Avdelningschef Kulturmiljö

Marja är chef för avdelning Kulturmiljö och är fil. dr i ekonomisk historia. Hon har ett särskilt intresse för kulturlandskapsfrågor.
Pernilla Klingofström

Pernilla Klingofström

Stabschef

Maria Ljunggren

Maria Ljunggren

Avdelningschef Kommunikation

Berit Schütz

Berit Schütz

Avdelningschef Samlingar

Berit ansvarar för arbetet med museets samlingar samt har det övergripande ansvaret för föremålsmagasinet i Morgongåva.
Vilhelm Sundbom

Vilhelm Sundbom

Avdelningschef Lärande och Slöjd

Vilhelm (Ville) är enhetschef för enheten Lärande och Slöjd och arbetar med utveckling och genomförande av museets pedagogiska verksamhet för alla åldrar och visningar i utställningar, museimiljöer, kulturlandskapet och i skolor.
Anna Ölund

Anna Ölund

Avdelningschef Arkeologi

Anna är chef för museets arkeologiska avdelning.

Arkeologi

Anna Ölund

Anna Ölund

Avdelningschef Arkeologi

Anna är arkeolog och chef för den uppdragsarkeologiska verksamheten.
Ebba Drugge (tjänstledig)

Ebba Drugge (tjänstledig)

Arkeolog

Ebba är osteolog och specialicerad på att analysera djurbensmaterial från arkeologiska undersökningar.
Per Frölund

Per Frölund

Arkeolog, FL

Per är fil. lic. i agrarhistoria med avhandlingen Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600.
Hans Göthberg

Hans Göthberg

Arkeolog, FD

Hans arbetar främst med förhistoriskt material samt historiska kartor. Avhandlingen rörde järnålderns bosättningsmönster i Mälardalen.
Andreas Hennius

Andreas Hennius

Arkeolog, FD

Andreas arbetar främst med förhistoria. Andreas avhandling handlar om exploateringen av utmarkens resurser under mellersta järnåldern.
Adam Hultberg

Adam Hultberg

Arkeolog

Adam har en masterexamen i historisk arkeologi och arbetar framförallt med arkeologiska lämningar från medeltiden och senare perioder – i städer och kyrkomiljöer.
Joakim Kjellberg

Joakim Kjellberg

Arkeolog, FD

Joakim arbetar med medeltids- och historisk arkeologi. Hans avhandling utforskar Uppsalas medeltida urbanisering – utifrån det arkeologiska fyndmaterialet.
Robin Lucas

Robin Lucas

Arkeolog

Robin arbetar huvudsakligen med förhistoriskt material med inriktning mot järnålder. Robin arbetar även med runstensvård i Uppsala län.
Malin Lucas

Malin Lucas

Arkeolog

Malin arbetar huvudsakligen med förhistoriskt material med inriktning mot järnålder, men också med stadsarkeologi.
Linda Qviström  (tjänstledig)

Linda Qviström (tjänstledig)

Arkeolog, FD

Linda är inriktad mot historisk arkeologi. Disputerat på avhandlingen Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader.

Forskning

Torun Zachrisson

Torun Zachrisson

Avdelningschef

Torun samordnar museets forskning internt och externt och initierar projekt. Hon är docent i arkeologi och själv aktiv forskare med fokus på järnålder , främst 300-1100 e.Kr
Herman Bengtsson

Herman Bengtsson

Forskare, FD

Herman är forskare och antikvarie. Docent vid Uppsala universitet. Inriktad på arkitektur och bildkonst från medeltiden och fram till idag.
Cecilia Bygdell

Cecilia Bygdell

Forskare, FD

Cecilia Bygdell är forskare vid forskningsavdelningen. Hon arbetar bland annat med att samla på vår egen tid och leder också det nationella forskningsnätverket FOMU.

Kommunikation

Maria Ljunggren

Maria Ljunggren

Avdelningschef Kommunikation

Lars Hellstrand

Lars Hellstrand

Museitekniker

Lars arbetar bl a med att bygga museets utställningar, sköta museets många fastigheter och vaktmästeri.
Emeli Holmström

Emeli Holmström

Utställningsproducent

Personen har ingen bild

Katja Jahn

Kommunikatör

Katja arbetar med museets externa kommunikation.
Martin Testorf

Martin Testorf

Kommunikatör

Martin arbetar med museets externa kommunikation.
Patrik Lustig

Patrik Lustig

Museitekniker

Mobil: 0722372624

Kulturmiljö

Marja Erikson

Marja Erikson

Avdelningschef

Marja är chef för avdelning Kulturmiljö och är fil. dr i ekonomisk historia. Hon har ett särskilt intresse för kulturlandskapsfrågor.
Marie Fagerlind

Marie Fagerlind

Hemslöjdskonsulent, textilslöjd

Maries specialområde är de textila slöjdarterna t.ex. garntekniker, broderi och sömnad. Hon arbetar med kunskapsutveckling i såväl äldre slöjd som samtida slöjduttryck. Arrangerar kurser i textila tekniker och material, nätverkar, omvärldsbevakar och coachar slöjdare.
Per Lundgren

Per Lundgren

Bebyggelseantikvarie

Per har ett speciellt intresse för industrimiljöer och jordbruksbebyggelse. Han är specialist på kulturmiljöanalyser och utredningar. Per är certifierad sakkunnig kulturvärden, K
Sverker Larsson

Sverker Larsson

Bebyggelseantikvarie

Sverker arbetar med antikvarisk medverkan vid ändring av kyrkor och byggnadsvårdsprojekt, kulturhistoriska utredningar och rådgivning. Anmälan på denna sida: https://www.svenskagardsgardar.se/kurs.html
Pea Sjölén

Pea Sjölén

Hemslöjdskonsulent, hårdslöjd

Peas specialområde är de hårda slöjdarterna t.ex. trä och metall. Han arbetar med att lotsa slöjdintresserade och utveckla hemslöjden som näring, kulturarv, kunskapsutveckling och för nyskapande genom kurser, coaching, nätverkande, etc

Publik och Lärande

Vilhelm Sundbom

Vilhelm Sundbom

Avdelningschef Publik & Lärande

Vilhelm (Ville) är avdelningschef för avdelningen Publik & Lärande och arbetar med utveckling och genomförande av museets pedagogiska verksamhet för alla åldrar och visningar i utställningar, museimiljöer, kulturlandskapet och i skolor.
Gustav Brunzell

Gustav Brunzell

Museivärd

Gunilla Hisvåls Beckholmen

Gunilla Hisvåls Beckholmen

Museipedagog

Jeanna Hylén-Ullman

Jeanna Hylén-Ullman

Museivärd

Trina Dobbs

Trina Dobbs

Museivärd

Jenny Falkman

Jenny Falkman

Museivärd

Stina Flink

Stina Flink

Museipedagog

Stina arbetar med utveckling och genomförande av museets pedagogiska verksamhet för alla åldrar och visningar i utställningar, museimiljöer, kulturlandskapet och i skolor.
Frida Gereonsson

Frida Gereonsson

Museipedagog

Frida arbetar med utveckling och genomförande av museets pedagogiska verksamhet för alla åldrar och visningar i utställningar, museimiljöer, kulturlandskapet och i skolor.
Linda Klementsson

Linda Klementsson

Verksamhetsutvecklare

Mobil: -
Amanda Norgren

Amanda Norgren

Museipedagog

Samlingar

Berit Schütz

Berit Schütz

Avdelningschef

Berit ansvarar för arbetet med museets samlingar samt har det övergripande ansvaret för föremålsmagasinet i Morgongåva.
Monica Edberg

Monica Edberg

Registreringsassistent

Monica är registreringsassistent inom projektet Kulturarvs-IT och arbetar med digitalisering av bildsamlingarna.
Inger Lind

Inger Lind

Registreringsassistent

Inger är registreringsassistent inom projektet Kulturarvs-IT och arbetar med digitalisering av bildsamlingarna.
Camilla Lööf

Camilla Lööf

Antikvarie

Camilla är arbetsledare för projektet Kulturarvs-IT och ansvarig för digitaliseringen av bildsamlingarna samt frågor som rör dessa.
Olle Norling

Olle Norling

Fotograf

Olle ansvarar för arbetet med bilder till publikationer, utställningar, fotografisk dokumentation och externa uppdrag/bildbeställningar.
Vartan Shahnazari

Vartan Shahnazari

Registreringsassistent

Vartan är registreringsassistent inom projektet Kulturarvs-IT och arbetar med digitalisering av bildsamlingarna.
Minna Henriksson

Minna Henriksson

Registreringsassistent

Minna är registreringsassistent inom projektet Kulturarvs-IT och arbetar med digitalisering av bildsamlingarna.
Didrik Taube

Didrik Taube

Registreringsassistent

Didrik är är registreringsassistent inom projektet Kulturarvs-IT och arbetar med digitalisering av bildsamlingarna.
Kerstin Åberg

Kerstin Åberg

Antikvarie

Kerstin är ansvarig för föremålssamlingarna; in- och utlån, förvärv, rådgivning, föremålsvård samt föremålsdatabas och DigitaltMuseum.

Stab

Pernilla Klingofström

Pernilla Klingofström

Stabschef

Canilla Enskär

Canilla Enskär

Ekonomichef

Canilla är chef med ekonomi och löneansvar.
Charlotta Ertman

Charlotta Ertman

Registrator och dataskyddsombud

 Ludvig Berg

Ludvig Berg

Assisterande IT-Samordnare

Gunilla Biäre (tjänstledig)

Gunilla Biäre (tjänstledig)

Hanna Björk

Hanna Björk

HR

Monica Mattsson

Monica Mattsson

Redovisningsekonom

Monica är redovisningsekonom (Certifierad Redovisningsekonom FAR) och arbetar med ekonomi, löne- och personaladministrativa uppgifter.
Åsa Modig

Åsa Modig

Driftsassistent

Edwin Svensson

Edwin Svensson

Fastighetstekniker

Kenth Wessberg

Kenth Wessberg

Ansvarig Fastighet och Säkerhet

Kenth ansvarar för museets säkerhet och fastigheter.
Jani Ylén

Jani Ylén

IT-samordnare

Tel: -
Jani är museets It-ansvarige. Han arbetar med allt från support till utveckling, övervakning och inköp.

Upplandsmuseets Styrelse 2023 - 2026

Frida Björk (KD)

Frida Björk (KD)

Ordförande

Gunilla Oltner (S)

Gunilla Oltner (S)

Vice ordförande (S)

Olivia Bergström (M)

Olivia Bergström (M)

Ledamot

Silva Görling (S)

Silva Görling (S)

Ledamot

Göran Ulväng (Uff o hbf)

Göran Ulväng (Uff o hbf)

Ledamot

Uff o hbf = Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund
Mark Schneider (S)

Mark Schneider (S)

Ledamot

Eva Wrede (Uff o hbf)

Eva Wrede (Uff o hbf)

Ersättare

Lena Lundberg (L)

Lena Lundberg (L)

Ersättare

Joel Gordon Hultsjö (V)

Joel Gordon Hultsjö (V)

Ersättare