Kontakta oss

Kontakta personalen på Upplandsmuseet!

Om du har allmänna frågor kan du vända dig till vår växel 018-16 91 00, skicka ett mail till Contact .

Telefonnummer till Disagården är under sommarsäsong: 018-16 91 80.

Nedan finns vår personal avdelningsvis men du kan också söka på ett namn i sökfunktionen. 

Personer som har kortare extraanställningar eller projektanställningar samt praktikanter finns inte med på denna lista.

E-postadresserna till Upplandsmuseets personal skrivs enligt principen: förnamn.efternamn@upplandsmuseet.se Å, ä och ö ersätts med a respektive o.

Ledning

Daniel Wetterskog

Daniel Wetterskog

Museichef, Landsantikvarie

Daniel Wetterskog är sedan 1 juni 2019 Upplandsmuseets nye museichef och landsantikvarie.
Canilla Enskär

Canilla Enskär

Avdelningschef administration

Canilla är administrativ chef med ekonomi och löneansvar.
Marja Erikson

Marja Erikson

Chef Kulturmiljö

Maria Ljunggren

Maria Ljunggren

Chef Kommunikation

Berit Schütz

Berit Schütz

Chef Samlingar

Berit är avdelningschef för avdelningen Samlingar och ansvarar för arbetet med museets föremål, bilder och arkivalier samt har det övergripande ansvaret för föremålsmagasinet i Morgongåva.
Kenth Wessberg

Kenth Wessberg

Chef Säkerhet och Teknik

Kenth ansvarar för museets säkerhet och fastigheter.
Anna Ölund

Anna Ölund

Chef Arkeologi

Anna är chef för museets arkeologiska avdelning.
Torun Zachrisson

Torun Zachrisson

Forskningschef

Administration

Canilla Enskär

Canilla Enskär

Avdelningschef

Canilla är administrativ chef med ekonomi och löneansvar.
Jani Ylén

Jani Ylén

IT-samordnare

Jani är museets It-ansvarige. Han arbetar med allt från support till utveckling, övervakning och inköp.
Monica Mattsson

Monica Mattsson

Ekonomiassistent

Mobil: -
Monica är museets ekonomiassistent. Hon arbetar med ekonomi, löne- och personaladministrativa uppgifter.
Isa Orsborn

Isa Orsborn

Assistent

Isa är receptionist och telefonist på museets kansli. När Du ringer till museets växel eller besöker kansliet är det Isa som hjälper dig vidare.
 Ludvig Berg

Ludvig Berg

Assisterande IT-Samordnare

Anders Blomqvist

Anders Blomqvist

Avdelningschef, FD (tjänstledig)

Anders är administrativ chef med ekonomi och löneansvar. Skattmästare i Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund.

Arkeologi

Anna Ölund

Anna Ölund

Avdelningschef

Anna är arkeolog och arbetar främst med medeltid och tidigmodern tid i stads- och kyrkomiljöer.
Per Frölund

Per Frölund

Arkeolog, FL

Per är GIS-koordinator och arbetar främst med förhistoriskt material bl.a inom forskningsprojektet Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centra. 2019 utkom Pers licentiatavhandling "Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f.Kr - 600".
Hans Göthberg

Hans Göthberg

Arkeolog, FD

Hans arbetar huvudsakligen med förhistoriskt material samt historiska kartor. Han arbetar även med fornlämningsfrågor, utredningar och fornlämningsinventeringar. Hans avhandlingsarbete behandlade järnålderns bosättningsmönster i Mälardalen.
Andreas Hennius

Andreas Hennius

Arkeolog (tjänstledig)

Andreas är tjänstledig för doktorandstudier vid Uppsala universitet.
Joakim Kjellberg

Joakim Kjellberg

Arkeolog (tjänstledig)

Joakim är tjänstledig för doktorandstudier vid Uppsala universitet.
Robin Lucas

Robin Lucas

Arkeolog

Robin arbetar huvudsakligen med förhistoriskt material med inriktning mot järnålder. Han håller även i guidningar och undervisning av förhistoriska miljöer. Robin arbetar under 2019 med en omfattande runstensinventering i Uppsala län.
Malin Lucas

Malin Lucas

Arkeolog

Malin arbetar huvudsakligen med förhistoriskt material med inriktning mot järnålder och järnålderns begravningsritualer. För närvarande är Malin biträdande projektledare för undersökningen vid Uppsala domkyrka.
Emelie Sunding

Emelie Sunding

Arkeolog

Emelie är arkeolog och arbetar främst med medeltid och tidigmodern tid med inriktning mot stadsarkeologi. Hon är biträdande projektledare för undersökningen av kv Traktören i Enköping.
Linda Qviström

Linda Qviström

Arkeolog, FD

Linda arbetar främst med medeltid och tidigmodern tid och är för närvarande projektledare för undersökningen vid Uppsala domkyrka. Linda disputerade i januari 2020 på avhandlingen "Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader".

Forskning

Torun Zachrisson

Torun Zachrisson

Forskningschef

Herman Bengtsson

Herman Bengtsson

Forskare, FD

Herman är antikvarie vid forskningsavdelningen och docent i konstvetenskap. Han är verksam inom det s.k. Huseliusprojektet som publicerar Uppsala domkyrka i skriftserien Sveriges Kyrkor.
Cecilia Bygdell

Cecilia Bygdell

Forskare, FD

Cecilia Bygdell är forskare vid forskningsavdelningen och har en fil.dr. i kulturgeografi. Hon arbetar med bland annat samtidsdokumentation.

Hemslöjden

Marie Fagerlind

Marie Fagerlind

Hemslöjdskonsulent, textil slöjd

Maries specialområde är de textila slöjdarterna t.ex. garntekniker, broderi och sömnad. Hon arbetar med kunskapsutveckling i såväl äldre slöjd som samtida slöjduttryck. Arrangerar kurser i textila tekniker och material, nätverkar, omvärldsbevakar och coachar slöjdare.
Pea Sjölén

Pea Sjölén

Hemslöjdskonsulent, hård slöjd

Peas specialområde är de hårda slöjdarterna t.ex. trä och metall. Han arbetar med att lotsa slöjdintresserade och utveckla hemslöjden som näring, kulturarv, kunskapsutveckling och för nyskapande genom kurser, coaching, nätverkande, etc

Kulturmiljö

Marja Erikson

Marja Erikson

Avdelningschef

Marja är avdelningschef för kulturmiljöavdelningen.
Per Lundgren

Per Lundgren

Bebyggelseantikvarie

Per är bebyggelseantikvarie.
Sverker Larsson

Sverker Larsson

Byggnadsantikvarie

Agnetha Pettersson

Agnetha Pettersson

Byggnadsantikvarie

Agnetha är byggnadsantikvarie.

Kommunikation

Maria Ljunggren

Maria Ljunggren

Avdelningschef

Emilia Bouchelaghem-Bjurling

Emilia Bouchelaghem-Bjurling

Museivärd

Trina Dobbs

Trina Dobbs

Museivärd

Jenny Falkman

Jenny Falkman

Museivärd

Stina Flink

Stina Flink

Museipedagog

Stina arbetar med utveckling och genomförande av museets pedagogiska verksamhet för alla åldrar och visningar i utställningar, museimiljöer, kulturlandskapet och i skolor.
Frida Gereonsson

Frida Gereonsson

Museipedagog

Frida arbetar med utveckling och genomförande av museets pedagogiska verksamhet för alla åldrar och visningar i utställningar, museimiljöer, kulturlandskapet och i skolor.
Katja Jahn

Katja Jahn

Kommunikatör

Katja arbetar med museets externa kommunikation.
Ylva Lewenhaupt

Ylva Lewenhaupt

Utställningsproducent

Ylva är utställningsproducent och har bland annat producerat utställningen Sim Sala Bim.
Åsa Modig

Åsa Modig

Museivärd

Vilhelm Sundbom

Vilhelm Sundbom

Museipedagog

Vilhelm (Ville) arbetar med utveckling och genomförande av museets pedagogiska verksamhet för alla åldrar och visningar i utställningar, museimiljöer, kulturlandskapet och i skolor.

Samlingar

Berit Schütz

Berit Schütz

Avdelningschef

Berit är avdelningschef för avdelningen Samlingar och ansvarar för arbetet med museets föremål, bilder och arkivalier samt har det övergripande ansvaret för föremålsmagasinet i Morgongåva.
Monika Edberg

Monika Edberg

Assistent

Monica är registreringsassistent för Kulturarvs-IT och arbetar med digitaliseringen av museets bildsamlingar.
Charlotta Ertman

Charlotta Ertman

Assistent

Hanna Karlsson

Hanna Karlsson

Assistent

Hanna är registreringsassistent för Kulturarvs-IT och arbetar med digitaliseringen av museets bildsamlingar.
Inger Lind

Inger Lind

Assistent

Inger är registreringsassistent för Kulturarvs-IT och arbetar med digitaliseringen av museets bildsamlingar.
Monika Lundin

Monika Lundin

Assistent

Mobil: -
Monika assisterar vid utställningsproduktioner inklusive vård och underhåll av basutställningar och studiematerial. Hon administrerar även museets kontaktregister.
Camilla Lööf

Camilla Lööf

Antikvarie

Camilla är antikvarie på avdelningen för museets samlingar, där hon är arbetsledare för Kulturarvs-IT och ansvarig för digitaliseringen av museets bildsamlingar.
Olle Norling

Olle Norling

Fotograf

Olle är ansvarig för den producerande fotoverksamheten. Han arbetar med bilder till museets publikationer och utställningar, fotografisk dokumentation och externa uppdrag / bildbeställningar.
Anja Szyszkiewicz

Anja Szyszkiewicz

Assistent

Anja är registreringsassistent för Kulturarvs-IT och arbetar med digitaliseringen av museets bildsamlingar.
Didrik Taube

Didrik Taube

Assistent

Dirdrik är registreringsassistent för Kulturarvs-IT och arbetar med digitaliseringen av museets bildsamlingar.
Kerstin Åberg

Kerstin Åberg

Antikvarie

Kerstin är antikvarie vid samlingsavdelningen och ansvarar för föremålssamlingarna. Det innefattar bl.a. in- och utlån, förvärv, rådgivning, föremålsvård och utveckling av föremålsdatabas.

Säkerhet och Teknik

Kenth Wessberg

Kenth Wessberg

Avdelningschef

Kenth ansvarar för museets säkerhet och fastigheter.
Tina Allfjord

Tina Allfjord

Lokalvårdare

Personen har ingen bild

Gunilla Biäre

Museitekniker

Lars Hellstrand

Lars Hellstrand

Museitekniker

Lars arbetar bl a med att bygga museets utställningar, sköta museets många fastigheter och vaktmästeri.
Patrik Lustig

Patrik Lustig

Museitekniker

Mobil: 0722372624

Upplandsmuseets Styrelse 2019 - 2022

Örjan Berglund (C)

Örjan Berglund (C)

Ordförande

Lisa Norén (S)

Lisa Norén (S)

Vice ordförande

Marie Andersson (Uff o hbf)

Marie Andersson (Uff o hbf)

Ledamot

Uff o hbf = Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund
Gunilla Oltner (S)

Gunilla Oltner (S)

Ledamot

Ingela Vikander (KD)

Ingela Vikander (KD)

Ledamot

Anna-Karin Westerlund (M)

Anna-Karin Westerlund (M)

Ledamot

Kerstin Forss (Uff o hbf)

Kerstin Forss (Uff o hbf)

Ersättare

Uff o hbf = Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund
Jannice Rådahl (L)

Jannice Rådahl (L)

Ersättare

Magnus Åhrgren (S)

Magnus Åhrgren (S)

Ersättare