Kontakta oss

Kontakta personalen på Upplandsmuseet!

Om du har allmänna frågor kan du vända dig till vår växel 018-16 91 00, skicka ett mail till Contact .

Telefonnummer till Disagården är under sommarsäsong: 018-16 91 80.

Nedan finns vår personal avdelningsvis men du kan också söka på ett namn i sökfunktionen. 

Personer som har kortare extraanställningar eller projektanställningar samt praktikanter finns inte med på denna lista.

E-postadresserna till Upplandsmuseets personal skrivs enligt principen: förnamn.efternamn@upplandsmuseet.se Å, ä och ö ersätts med a respektive o.

Ledning

Daniel Wetterskog

Daniel Wetterskog

Museichef, Landsantikvarie

Daniel Wetterskog är sedan 1 juni 2019 Upplandsmuseets nye museichef och landsantikvarie.
Canilla Enskär

Canilla Enskär

Avdelningschef Verksamhetsstöd

Canilla är administrativ chef med ekonomi och löneansvar.
Marja Erikson

Marja Erikson

Avdelningschef Kulturmiljö

Maria Ljunggren

Maria Ljunggren

Avdelningschef Publik verksamhet

Berit Schütz

Berit Schütz

Avdelningschef Samlingar

Berit är avdelningschef för avdelningen Samlingar och ansvarar för arbetet med museets föremål, bilder och arkivalier samt har det övergripande ansvaret för föremålsmagasinet i Morgongåva.
Anna Ölund

Anna Ölund

Avdelningschef Arkeologi

Anna är chef för museets arkeologiska avdelning.
Torun Zachrisson

Torun Zachrisson

Avdelningschef Forskning

Verksamhetsstöd

Canilla Enskär

Canilla Enskär

Avdelningschef

Canilla är administrativ chef med ekonomi och löneansvar.
 Ludvig Berg

Ludvig Berg

Assisterande IT-Samordnare

Personen har ingen bild

Gunilla Biäre

Museitekniker

Monica Mattsson

Monica Mattsson

Redovisningsekonom

Mobil: -
Monica är museets ekonomiassistent. Hon arbetar med ekonomi, löne- och personaladministrativa uppgifter.
Åsa Modig

Åsa Modig

Driftsassistent

Isa Orsborn

Isa Orsborn

Assistent

Isa är receptionist och telefonist på museets kansli. När Du ringer till museets växel eller besöker kansliet är det Isa som hjälper dig vidare.
Kenth Wessberg

Kenth Wessberg

Ansvarig Fastighet och Säkerhet

Kenth ansvarar för museets säkerhet och fastigheter.
Jani Ylén

Jani Ylén

IT-samordnare

Jani är museets It-ansvarige. Han arbetar med allt från support till utveckling, övervakning och inköp.
Anders Blomqvist

Anders Blomqvist

Avdelningschef, FD (tjänstledig)

Anders är administrativ chef med ekonomi och löneansvar. Skattmästare i Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund.

Arkeologi

Anna Ölund

Anna Ölund

Avdelningschef

Anna är arkeolog och chef för den uppdragsarkeologiska verksamheten.
Per Frölund

Per Frölund

Arkeolog, FL

Per är fil. lic. i agrarhistoria med avhandlingen Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600.
Hans Göthberg

Hans Göthberg

Arkeolog, FD

Hans arbetar främst med förhistoriskt material samt historiska kartor. Avhandlingen rörde järnålderns bosättningsmönster i Mälardalen.
Andreas Hennius

Andreas Hennius

Arkeolog

Andreas arbetar främst med förhistoria. Andreas avhandling handlar om exploateringen av utmarkens resurser under mellersta järnåldern.
Joakim Kjellberg

Joakim Kjellberg

Arkeolog

Joakim arbetar med medeltids- och historisk arkeologi. Avhandling utforskar Upplands medeltida städer – både urbanisering och föremål.
Robin Lucas

Robin Lucas

Arkeolog

Robin arbetar huvudsakligen med förhistoriskt material med inriktning mot järnålder. Han håller även i guidningar och undervisning av förhistoriska miljöer. Robin arbetar under 2019 med en omfattande runstensinventering i Uppsala län.
Malin Lucas

Malin Lucas

Arkeolog

Malin arbetar huvudsakligen med förhistoriskt material med inriktning mot järnålder, men också med stadsarkeologi.

Arkeolog

Emelie Sunding

Emelie Sunding

Arkeolog (tjänstledig)

Linda Qviström

Linda Qviström

Arkeolog, FD

Linda är inriktad mot historisk arkeologi. Disputerat på avhandlingen Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader.

Forskning

Torun Zachrisson

Torun Zachrisson

Avdelningschef

Torun samordnar museets forskning internt och externt. Hon är docent i arkeologi och aktiv forskare med fokus på järnålder, främst 300-1100 e.Kr
Herman Bengtsson

Herman Bengtsson

Forskare, FD

Herman är antikvarie vid forskningsavdelningen och docent i konstvetenskap. Han är verksam inom det s.k. Huseliusprojektet som publicerar Uppsala domkyrka i skriftserien Sveriges Kyrkor.
Cecilia Bygdell

Cecilia Bygdell

Forskare, FD

Cecilia Bygdell är forskare vid forskningsavdelningen och har en fil.dr. i kulturgeografi. Hon arbetar med bland annat samtidsdokumentation.

Kulturmiljö

Marja Erikson

Marja Erikson

Avdelningschef

Marja är avdelningschef för kulturmiljöavdelningen.
Per Lundgren

Per Lundgren

Bebyggelseantikvarie

Per är bebyggelseantikvarie.
Sverker Larsson

Sverker Larsson

Byggnadsantikvarie

Agnetha Pettersson

Agnetha Pettersson

Byggnadsantikvarie

Agnetha är byggnadsantikvarie.

Publik verksamhet

Maria Ljunggren

Maria Ljunggren

Avdelningschef

Vilhelm Sundbom

Vilhelm Sundbom

Enhetschef Lärande och Slöjd

Vilhelm (Ville) är enhetschef för enheten Lärande och Slöjd och arbetar med utveckling och genomförande av museets pedagogiska verksamhet för alla åldrar och visningar i utställningar, museimiljöer, kulturlandskapet och i skolor.
Emilia Bouchelaghem-Bjurling

Emilia Bouchelaghem-Bjurling

Museivärd

Trina Dobbs

Trina Dobbs

Museivärd

Marie Fagerlind

Marie Fagerlind

Hemslöjdskonsulent, textil slöjd

Maries specialområde är de textila slöjdarterna t.ex. garntekniker, broderi och sömnad. Hon arbetar med kunskapsutveckling i såväl äldre slöjd som samtida slöjduttryck. Arrangerar kurser i textila tekniker och material, nätverkar, omvärldsbevakar och coachar slöjdare.
Jenny Falkman

Jenny Falkman

Museivärd

Stina Flink

Stina Flink

Museipedagog

Stina arbetar med utveckling och genomförande av museets pedagogiska verksamhet för alla åldrar och visningar i utställningar, museimiljöer, kulturlandskapet och i skolor.
Frida Gereonsson

Frida Gereonsson

Museipedagog

Frida arbetar med utveckling och genomförande av museets pedagogiska verksamhet för alla åldrar och visningar i utställningar, museimiljöer, kulturlandskapet och i skolor.
Lars Hellstrand

Lars Hellstrand

Museitekniker

Lars arbetar bl a med att bygga museets utställningar, sköta museets många fastigheter och vaktmästeri.
Katja Jahn

Katja Jahn

Kommunikatör

Katja arbetar med museets externa kommunikation.
Ylva Lewenhaupt

Ylva Lewenhaupt

Utställningsproducent

Ylva är utställningsproducent och har bland annat producerat utställningen Sim Sala Bim.
Patrik Lustig

Patrik Lustig

Museitekniker

Mobil: 0722372624
Pea Sjölén

Pea Sjölén

Hemslöjdskonsulent, hård slöjd

Peas specialområde är de hårda slöjdarterna t.ex. trä och metall. Han arbetar med att lotsa slöjdintresserade och utveckla hemslöjden som näring, kulturarv, kunskapsutveckling och för nyskapande genom kurser, coaching, nätverkande, etc

Samlingar

Berit Schütz

Berit Schütz

Avdelningschef

Berit är avdelningschef för avdelningen Samlingar och ansvarar för arbetet med museets föremål, bilder och arkivalier samt har det övergripande ansvaret för föremålsmagasinet i Morgongåva.
Monika Edberg

Monika Edberg

Assistent

Monica är registreringsassistent för Kulturarvs-IT och arbetar med digitaliseringen av museets bildsamlingar.
Charlotta Ertman

Charlotta Ertman

Assistent

Hanna Karlsson

Hanna Karlsson

Assistent

Hanna är registreringsassistent för Kulturarvs-IT och arbetar med digitaliseringen av museets bildsamlingar.
Inger Lind

Inger Lind

Assistent

Inger är registreringsassistent för Kulturarvs-IT och arbetar med digitaliseringen av museets bildsamlingar.
Camilla Lööf

Camilla Lööf

Antikvarie

Camilla är antikvarie på avdelningen för museets samlingar, där hon är arbetsledare för Kulturarvs-IT och ansvarig för digitaliseringen av museets bildsamlingar.
Olle Norling

Olle Norling

Fotograf

Olle är ansvarig för den producerande fotoverksamheten. Han arbetar med bilder till museets publikationer och utställningar, fotografisk dokumentation och externa uppdrag / bildbeställningar.
Anja Szyszkiewicz

Anja Szyszkiewicz

Assistent

Anja är registreringsassistent för Kulturarvs-IT och arbetar med digitaliseringen av museets bildsamlingar.
Didrik Taube

Didrik Taube

Assistent

Dirdrik är registreringsassistent för Kulturarvs-IT och arbetar med digitaliseringen av museets bildsamlingar.
Kerstin Åberg

Kerstin Åberg

Antikvarie

Kerstin är antikvarie vid samlingsavdelningen och ansvarar för föremålssamlingarna. Det innefattar bl.a. in- och utlån, förvärv, rådgivning, föremålsvård och utveckling av föremålsdatabas.

Upplandsmuseets Styrelse 2019 - 2022

Örjan Berglund (C)

Örjan Berglund (C)

Ordförande

Lisa Norén (S)

Lisa Norén (S)

Vice ordförande

Marie Andersson (Uff o hbf)

Marie Andersson (Uff o hbf)

Ledamot

Uff o hbf = Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund
Gunilla Oltner (S)

Gunilla Oltner (S)

Ledamot

Ingela Vikander (KD)

Ingela Vikander (KD)

Ledamot

Anna-Karin Westerlund (M)

Anna-Karin Westerlund (M)

Ledamot

Kerstin Forss (Uff o hbf)

Kerstin Forss (Uff o hbf)

Ersättare

Uff o hbf = Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund
Jannice Rådahl (L)

Jannice Rådahl (L)

Ersättare

Magnus Åhrgren (S)

Magnus Åhrgren (S)

Ersättare