Frågor och svar

Frågor och svar Axel Karlson kör motorcykel med en kvinna i sidovagnen, Sävasta, Altuna, Uppland 1931. Svartvitt foto.

Nedan hittar du vanliga frågor som vi får om föremål och våra samlingar.

Obs! Viktig information om inköp och gåvor

Fram till och med våren 2024 har Upplandsmuseet inga möjligheter att hantera erbjudanden gällande gåvor eller inköp till samlingarna.

Upplandsmuseet befinner sig i en spännande fas där vi förbereder nya utställningar. På avdelningen Samlingar kommer vi att behöva fokusera på utställningsarbetet och måste därför pausa vissa andra delar av vår verksamhet. Det gäller bland annat hanteringen av nya inköps- och gåvoförfrågningar. Vi hoppas på er förståelse.

Vanliga frågor och svar

Skänka föremål? Jag har ett föremål, bilder eller arkivalier som jag tror att museet kan vara intresserad av, vem ska jag prata med?

Kontakta Kerstin Åberg, tel. 018-16 91 94.
För närmare information om våra insamlingskriterier, klicka på länk till höger.

Jag har ett föremål som jag skulle vilja veta det ekonomiska värdet på, kan ni svara på detta?

Som museum arbetar vi med kulturhistoriska värden och inte ekonomiska värden. För att få ett föremål värderat, så rekommenderar vi att du vänder dig till en antikhandlare eller ett antikvariat.

Jag har ett föremål som jag skulle vilja ha restaurerat, konserverat eller tvättat, kan ni göra detta?

Upplandsmuseet har ingen konservator anställd. Vi kan dock hjälpa till med viss rådgivning eller hjälpa till att hänvisa dig vidare.

Får jag ladda ner bilder från DigitaltMuseum?

Ja, men endast för privat bruk.

Vem kontaktar jag om jag vill använda en bild?

Om du vill använda en bild i annat syfte än för privat bruk kontakta vår fotograf Olle Norling, 018-169156.

Jag söker information om ett föremål eller en bild, vem ska jag prata med?

Gäller det föremål, kontakta Kerstin Åberg, 018-169194.

Gäller det bilder, kontakta Camilla Lööf, 018-169122.

Vad betyder Creative Commonslicenserna?

Vi använder oss av Creative Commons-licensieringen BY-NC-ND 4.0 på det material som ligger ute på DigitaltMuseum. Förkortningarna står för Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell.

Det betyder att bilden får kopieras och vidaredistribueras oavsett medium eller format på följande villkor:

Erkännande: Vid bilden måste ett korrekt erkännande anges, i det här fallet Fotografens namn /© Upplandsmuseet. Detta gäller även vid digital publicering.

Icke kommersiell: Bilden får inte användas för kommersiella eller redaktionella ändamål utan att användningsavgift erläggs enligt Upplandsmuseets prislista.     

Inga bearbetningar: Bilden får inte bearbetas, beskäras eller på något sätt ändras eller byggas vidare på utan tillstånd från Upplandsmuseet.  

Bilder där upphovsrätten har slocknat är märkta Public domain, vilket innebär att bilden är fri att använda under förutsättning att källan anges (Fotografens namn/Upplandsmuseet).

Läs mer om Creative Commons