Rapporter 2021

Rapporter 2021 Arkeologisk utredning i Bälinge-Ekeby. Foto Karin Stenström.

2021:01. Arkeologi för fiber vid Gamla Uppsala skola.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 24 sidor.

2021:02. Mellan Litslena och Enköping. Väg 55.
Arkeologisk utredning, etapp 1. Hans Göthberg. 35 sidor.

2021:03. Mellan Kvarnbolund och Eningsböle. Väg
Arkeologisk utredning, etapp 1. Hans Göthberg. 53 sidor.

2021:04. Vappa i Tillinge.
Arkeologisk utredning. Per Frölund. 25 sidor.

2021:05. Arkeologi för fiber i Litslena och Husby-Sjutolft. Grillby Norr GSF 2.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 83 sidor.

2021:06. Vid och bortom stadsdiket. Ledningsomläggningar i Kungsgatan, Klostergatan och S:t Olofsgatan i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 122 sidor.

2021:07. Bosättning och gravar i Ekeby.
Arkeologisk förundersökning. Per Frölund. 84 sidor.

2021:08. Brunnby och Locksta. Nära Vedyxatippen.
Arkeologisk utredning etapp 2. Hans Göthberg. 21 sidor.

2021:09. 1700-tal i kvarteret Rosendal i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 30 sidor.

2021:10. Gamla torget i Uppsala: Kulturlager och konstruktioner
Arkeologisk efterundersökning. Linda Qviström. 21 sidor.

2021:11. Arkeologi i kvarteret Örnen i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 11 sidor.

2021:12. Arkeologi för el i Bälinge och Ärentuna: Marsta-Fullerö markkabel.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 37 sidor.

2021:13. Arkeologisk utredning vid Södra Ar i Knivsta.
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Robin Lucas. 55 sidor.

2021:14. Arkeologi vid Bäverns gränd i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 63 sidor.

2021:15. Schakt vid Viks slott.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Andreas Hennius. 13 sidor.

2021:16. Pulkabackar i Gottsunda Fornpark.
Arkeologisk utredning. Andreas Hennius. 19 sidor.

2021:17. Arkeologi under gågatan i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 89 sidor.

2021:18. Gropar från bronsåldern i Näs-Focksta.
Arkeologisk förundersökning. Andreas Hennuis. 24 sidor.

2021:19. Bebyggelselämningar och en skelettgrav. I kvarteret Kroken i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Karin Stenström. 26 sidor.

2021:20. Smala schakt vid Riddartorget i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 15 sidor.

2021:21. Bälinge-Gysta.
Arkeologisk utredning. Per Frölund. 41 sidor.

2021:22. Arkeologi för fiber i Kungs-Husby och Veckholm. Dalby GSF.
Arkeologisk schakningsövervakning.Hans Göthberg. 31 sidor.

2021:23. Mellan Nåntuna och Sävja. Planområde Östra Nåntuna.
Arkeologisk utredning, etapp 1. Hans Göthberg. 25 sidor.

2021:24. Mellan Uppsala och Söderby. Fyrspår Uppsala-Bergsbrunna.
Arkeologisk utredning, etapp 1. Hans Göthberg. 42 sidor.

2021:25. Härdar från äldre järnålder vid Kölängen i Knivsta.
Arkeologisk förundersökning. Andreas Hennius. 23 sidor.

2021:26. Linnéträdgården FU. Bebyggelse och äldre odling inom Prefektgården.
Arkeologisk förundersökning. Joakim Kjellberg. 94 sidor.

2021:27. Runstensvård 2021. En redogörelse för årets insatser.
Kulturmiljövård. Robin Lucas. 27 sidor.