Besök på egen hand

Besök på egen hand Foto: Upplandsmuseet

Alla besök med grupper ska bokas in, även när du vill besöka oss på egen hand med din klass eller förskolegrupp.

Det är gratis för grupper att besöka oss på egen hand. Pedagoger eller andra vuxna ska alltid följa med klassen. Dessa besök ska alltid bokas in så att ni inte krockar med någon annan grupp, utan får plats och tid att upptäcka det som just ni är intresserade av.

  • Upplandsmuseet är för närvarande stängt. Återöppnar i höst 2024.
  • Disagården kan besökas under friluftsmuseets öppethållande maj–september. Besök bokas hos Disagården.
  • Professorsvåningen i Kulturkvarteret Walmstedtska kan inte besökas på egen hand.
  • Gamla Uppsala museum kan i undantagsfall besökas på egen hand. Förfrågan görs hos Gamla Uppsala museum.

Med reservation för ändringar.