Slöjd som näring

Slöjd som näring Foto: Upplandsmuseet

Här finner du information för dig som har företag eller funderar på att starta ett företag med inriktning slöjd och hantverk.

Kulturella kreativa händer i Mälardalen (KKHiM) är ett exempel på samarbete mellan hemslöjdskonsulenter i Region Uppsala, Örebro, Sörmland, Stockholm och Västmanland med fokus på slöjdföretag och dess utmaningar.                                   

Vill du som slöjdare /hantverkare ingå i nätverket hör du av dig till oss så
bjuder då in dig till våra föreläsningar och utbildningar. Anmäl dig nu via mail till Contact

Ny satsning på slöjdföretagsutveckling är att vi, i samarbete med Västmanlands, Värmlands, Örebro, Gävleborgs och Dalarnas län, erbjuder ett slöjdresidens till dig som yrkesverksam slöjdare. Läs mer om detta i den högra kolumnen.