Om en tröja!

11 mars 2024
Om en tröja!
Äldre tröja möter ny

Vi blev påminda om ett fint möte som ägde rum för cirka 10 år sedan. Det var när en tröja från 1700-talet fick möta en ny från 2000-talet.

Det här är en tröja från gården Vargsättra i Riala socken, Uppland. Den har använts väl och har varit ett mycket fint plagg en gång i tiden, eller ja, vi tycker fortfarande det är ett mycket vackert plagg, om än lite tilltufsat.

image7dwks.png

Framsidan av tröja UM43106. Foto: Anja Szyszkiewicz/Upplandsmuseets samlingar

Tröjan ingår i en samling klädesplagg med betydande kulturhistoriskt värde. Den kommer från gården Vargsättra i Riala socken, Uppland. Frälsehemmanet Vargsättra, 1/4 mantal, tillhörde godset Östanå fram till 1754 då bonden Anders Mattsson och hans hustru Sara Jöransdotter bytte till sig gården och flyttade dit. De nya ägarna och deras efterkommande brukade sedan gården i knappt 200 år, då Vargsättra 1952 såldes utom släkten. På 1860-talet byggde gårdens dåvarande ägare Matts Ersson och hans hustru Anna Brita Andersdotter en ny "storbyggning" i två våningar. På vindsbjälklaget under taket, i ett äldre hus intill den nya mangårdsbyggnaden, lagrades flera generationers gångkläder (vardagskläder) efter att de till slut tjänat ut som användbara plagg. Det mycket stora slitaget och den omfattande lappning och lagning som plaggen genomgått är dock inte tecken på fattigdom. Det visar i stället på gamla hushållningsprinciper och bondesamhällets syn på bruk och återbruk. Det är tydligt att många plagg i samlingen ursprungligen varit moderna kläder i nyskick, men som efterhand bytt funktion till att bli arbetsplagg som så småningom blivit helt uttjänta.

imagec1cw.png

Baksidan av tröja UM43106. Foto: Anja Szyszkiewicz/Upplandsmuseets samlingar

De kläder man fann i samlingen kan stil- och modemässigt knytas till en sammanhängande period från 1700-talets andra hälft och drygt hundra år framåt i tiden. Kläder och skor visar således på flera trender under denna period.

Upprinnelsen till denna bloggpost var att vi kom att tänka på ett foto som vi tog vid ett möte för cirka 10 år sedan. För ungefär lika lång tid sedan så hade vi några elever från Sätergläntan här på besök. De var här för att söka inspiration och närmare studera några utvalda föremål av olika kategorier ur våra samlingar. Det gällde blandade bland annat smide, trä, sömnad och väv. Ett av de föremål som synades i sömmarna var ovan nämnda tröja. Det mättes trådtäthet, bedömdes färg och synades i sömmarna. Glädjande nog fick vi möjlighet att se den nytillverkade.  Den äldre tröjan och nytillverkade fick nämligen mötas. Här är de fotograferade ”hand i hand”. Fint tycker vi. Tyvärr kan vi inte återfinna helbild på det nytillverkade plagget, det kan bara intygas att det var mycket vackert. Vi tänker oss att det var så här tyget verkligen en gång såg ut då det begav sig.  Mycket väl studerat och synat.

imagef5j57.png

Dåtid möter nutid, en tröja från 1700-talet möter en tröja från 2000-talet. Foto: Kerstin Åberg/Upplandsmuseet

 

Fler plagg från gården Vargsättra finns på DigitaltMuseum.