um31283a_2_2015

Våra samlingar

Här nedan finns information om våra samlingar, hur du beställer bilder eller söker digitalt!

 

Obs! Viktig information gällande inköps- och gåvoerbjudanden!

Fram till och med våren 2024 har Upplandsmuseet inga möjligheter att hantera erbjudanden gällande gåvor eller inköp till samlingarna.

Upplandsmuseet befinner sig i en spännande fas där vi förbereder nya utställningar. På avdelningen Samlingar kommer vi att behöva fokusera på utställningsarbetet och måste därför pausa vissa andra delar av vår verksamhet. Det gäller bland annat hanteringen av nya inköps- och gåvoförfrågningar. Vi hoppas på er förståelse.