Upsala, Darling

Gult logga med texten Upsala, Darling - om queera minnen och glömda rum. Bild: Sonay Kulbay

Stadsvandringar med HBTQ-tema där vi letar spår efter ickenormativa liv.

Människor och händelser som bryter mot normer kring kön och sexualitet har alltid funnits. Spåren finns förstås, men är ibland lite svårare att hitta än den gamla vanliga berättelsen som vi ofta berättar om Uppsala stad och dess invånare. Vilka platser och berättelser hittar vi när vi letar med nya glasögon? Det har varit utgångspunkten när vi jobbat med projektet Upsala, Darling.

Upplandsmuseet erbjuder emellanåt stadsvandringar med hbtq-tema för allmänheten. Ni får höra talas om både kända och okända personer i olika normbrytande berättelser. Minnen kring kärlek, sexualitet, kön, familjebildning och kroppar av olika slag.

Stasdvandringstillfällena finns i vår digitala kalender som du hittar på förstasidan eller här intill.

För skolor som vill boka stadsvandringar, gå till våra skolsidor Skola och lärande och leta reda på önskad åldersgrupp.

Om du vill boka en stadsvandring för en grupp, kontakta vår museipedagog. Kostnad: 1000 kr vardagar kl. 8-17. På kvällar och helger 1600 kr.

Upsala, Darling in English, A Queer City Tour

In the city tour we are looking for norm-breaking life in Uppsala: people and happenings that goes, or did go, against the norms regarding love, gender and sexuality. Which places and stories do we find if we search beyond, behind and beside? The tour starts at the cathedral's south entrance.

You can book a tour for a group. Cost: 1000 SEK weekdays between 8 and 17. Evenings and weekends 1600 SEK.

There is a map with the stories, you can pick it up at the museum or download it (map in Swedish and stories translated into English).

Bakgrund

UPSALA, DARLING är ett samarbete mellan Upplandsmuseet, initiativtagaren Sofia Breimo, konstnär och etnolog och Uppsala Konstmuseum. Upsala, Darling bedrevs som ett projekt under 2017 men stadsvandringarna fortsätter.

Uppsala konstmuseums del av projektet var en konstutställning som visades under hösten 2017, med ljudkonst av kompositören Lisa Stenberg och textila installationer av konstnären och formgivaren Anton Alvarez.

I projektet har också en karta tagits fram, där vi hittar berättelser från dåtid och nutid, i grafisk formgivning av Sonay Kulbay. Den kan du få vid stadsvandringarna eller hitta på Upplandsmuseet. Kartan kan också laddas ner digitalt, du hittar länk intill.

Projektet fick stöd av Region Uppsala, Avdelningen för social hållbarhet Uppsala kommun, Längmanska Kulturfonden samt Ottarfonden.