forsmarkwebb

Byggnadsvård och kulturmiljö

Stiftelsen Upplandsmuseet har en omfattande verksamhet som rör byggnadsvård och kulturmiljöer. Våra byggnadsantikvarier bidrar med sin sakkunskap till attraktiva livsmiljöer, fördjupad historisk kunskap och bevarade kulturarv.