Berättarskåpet

Berättarskåpet Berättarskåpets luckor öppnar upp för berättande. Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

Berättarskåpet är ett skåp med luckor, snurror, bilder och föremål med syfte att locka fram historier och stimulera berättande. Berättarskåpet ger några ingredienser till historier och utgör ett fokus att samlas kring.

En berättelse behöver en person, en plats, ett problem och en lösning. De tre första ingredienserna kan du få från skåpet, upplösningen bidrar du med genom din fantasi!

Målgruppen är öppna förskolor, förskolan och grundskolans tidiga år, men berättarskåpet kan användas av alla åldersgrupper. Modersmålslärare och klasser i anpassad skola har också gillat att arbeta med skåpet.

Berättarskåpen bokas kostnadsfritt och lånas 6-8 veckor i taget. Upplandsmuseet står för lämning och hämtning av skåpen. 

Det finns två berättarskåp och de är producerade av Upplandsmuseet och Regionbibliotek Uppsala.