Rapporter 2013

Ett skelett efter en häst som var nedgrävd i ett vikingatida hus. Vid Övergnista, Uppsala påträffades ett skelett efter en häst, som begravts som offer i ett hus från sen vikingatid. Foto: Malin Lucas.

2013:01. Fyrislund 6:14
Arkeologisk utredning och förundersökning. Andreas Hennius. 22 sidor.

2013:02. Gårdar och hästoffer.
Järnålder och tidig medeltid i Fyrislund. Malin Lucas och Robin Lucas. 182 sidor.

2013:04. Äldre järnåldersbebyggelse vid Söderhällby.
Inför byggnation av bussdepå. Dan Fagerlund. 108 sidor.

2013:05. Slavsta bytomt. 
Arkeologisk förundersökning. Andreas Hennius. 22 sidor.

2013:06. Universitetshuset och Universitetsparken i Uppsala. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 54 sidor.

2013:13. Arkeologi vid Ärentuna kyrka. 
Spår efter en äldre kyrkobyggnad? Anna Ölund. 25 sidor.

2013:14. Gamla Uppsala - årsredogörelse år 2012.
Arkeologisk undersökning. Redaktör: Lena Beronius Jörpeland. 98 sidor.

2013:14_figurer. Figurer till rapport. Gamla Uppsala - årsredogörelse år 2012.
24 sidor.

2013:14_bilagor. Bilagor till rapport. Gamla Uppsala - årsredogörelse år 2012.
Bilaga 1-4. 96 sidor.

2013:15. Arkeologi vid Alunda kyrka. 
Spår efter medeltida vapenhus och bogårdsmur. Anna Ölund. 25 sidor.

2013:21. Invid Uppsalaåsens färdstråk - om järnålder vid Fansta i Bälinge socken
Kerstin Åberg. 224 sidor.

2013:31. Kring Vaksala prästgårds hage.
Från bronsåldersliv till vendelstidsdöd i Vaksalas centralbygd. Malin Lucas och Robin Lucas. 310 sidor.