Båtsmanskistan

Båtsmanskistan Båtsmanskistan med kläder och föremål. Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet

En kista med kopior av fynd från Regalskeppet Vasa.

Lär mer om människorna på 1600-talet genom kopior av enkla vardagsföremål som grävdes fram ur skeppets inre, böcker, videofilm samt fakta- och arbetsblad. Lärarhandledning medföljer.

Kistan hämtas och lämnas på Upplandsmuseet.

Båtsmanskistan är producerad av Vasamuseet.