Rapporter 2017

Rapporter 2017 Emelie Sunding och Adam Hultberg dokumenterar kulturlager och stenläggningar i gatuschakt i Uppsala. Foto Robin Lucas.

2017:01. at Uppsalum - människor och landskap. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala.
Arkeologisk undersökning. Lena Beronius Jörpeland(red), Hans Göthberg(red), Anton Seiler(red), Jonas Wikborg(red). 496 sidor. Den vetenskapliga rapporten finns ännu inte tillgänglig digitalt. Boken kan du köpa här. Övriga rapporter, bilagor och kataloger kan du ladda ner här.

2017:02. Stenläggningar vid Gillbergska genomfarten – Arkeologi i kvarteret Holmen.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 23 sidor.

2017:03. Tegelvalv och murar vid Uppsala slott. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 42 sidor.

2017:04. Alunda kyrka – tegelgolv och nordligt vapenhus.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 30 sidor.

2017:05. Hellby – På andra sidan kullen.
Arkeologisk undersökning. Malin Lucas. 69 sidor.

2017:06.  Helgö, from postholes to houses.
An archaeological building analysis of Terraces I and III in Building Group 2 at Helgö.Per Frölund och Hans Göthberg. 50 sidor.

2017:07. Houses on Helgö.
An archaeological analysis of the buildings on Terraces V and VI in Building Group 2 at Helgö. Hans Göthberg. 30 sidor.

2017:08. Arkeologi i Slottsbacken och Odinslund.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 21 sidor.

2017:09. Arkeologi vid Hagby kyrka. Medeltida murar och en återfunnen runsten.
Arkeologisk schaktningsövervakning, arkeologisk undersökning och omhändertagande av fornlämning. Emelie Sunding. 45 sidor.

2017:10. Arkeologi vid Universitetshuset.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 99 sidor.

2017:11. 1700-tal i kvarteret Läkaren i Enköping.
Arkeologisk förundersökning. Emelie Sunding och Anna Ölund. 69 sidor.

2017:12. Arkeologi vid Svinnegarns kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 21 sidor.

2017:13. Arkeologi vid Dalby kyrka. Arkeologisk schaktningsövervakning.
Emelie Sunding. 19 sidor.

2017:14. Arkeologi vid Ramsta kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 19 sidor.

2017:15. I Uppsalas medeltida utkant – arkeologi i kvarteret Plantskolan.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 27 sidor.

2017:16. Boplatser på Uppsalaslätten. Utbyggnad av fibernät Jälla-Skölsta.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 21 sidor.

2017:17. Arkeologi på Viks slottsområde. Spår efter medeltida bebyggelse och 1700-talets högreståndsmiljö.
Arkeologisk utredning och förundersökning. Anna Ölund. 91 sidor.

2017:18. Stensättningar vid Gränby tä.
Arkeologisk förundersökning. Malin Lucas. 22 sidor.

2017:19. Munksundet i Enköping.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 17 sidor.

2017:20. Gravar i Alsike.
Arkeologisk undersökning. Malin Lucas. 108 sidor.

2017:21. Enåkers kyrka. Arkeologi vid läktarfundament.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 32 sidor.

2017:22. Gredelby vid Knivstagravfältet.
Arkeologiska förundersökningar. Robin Lucas. 21 sidor.

2017:23. Fiberschakt i Gamla Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Robin Lucas. 26 sidor.

2017:24. En härd i Upplandstuna.
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Hans Göthberg. 24 sidor.

2017:25. Gillmarken i Bålsta.
Arkeologisk utredning. Hans Göthberg. 15 sidor.

2017:26. Slavsta – Gårdar och gårdsoffer från romartid till medeltid.
Arkeologisk undersökning. Dan Fagerlund. 126 sidor.

2017:27. Kungsgården i Gamla Uppsala: Hall, hantverk och hus från yngre järnålder och medeltid.
Arkeologisk undersökning. Gamla Uppsala framväxten av ett mytiskt centrum. Rapport 8. Per Frölund, John Ljungkvist och Joakim Kjellberg. 135 sidor.

2017:27_bilagor. Bilagor till rapport. Kungsgården i Gamla Uppsala:
Hall, hantverk och hus från yngre järnålder och medeltid. Arkeologisk undersökning. Gamla Uppsala framväxten av ett mytiskt centrum. Rapport 8. Bilagedel. Per Frölund, John Ljungkvist och Joakim Kjellberg. 223 sidor.

2017:28. Medeltid och förhistoria vid Hagby kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Robin Lucas. 23 sidor.