Tiden i rummet

Tiden i rummet Vikingatida smycken, detalj från utställningen. Foto: Olle Norling

Den uppländska forntiden innehåller många spännande berättelser. Ta del av hur människor levt och verkat under mer än 5000 år i landskapet.

I utställningen om Upplands förhistoria möter vi en rad olika livsöden, från säljägarna till vikingatidens bönder. Generation efter generation – alla har de satt sina spår.

Tre röda trådar följer dig genom utställningen. Hushållet med familjen och släkten, där det dagliga livet äger rum. Trakten med grannar och fränder, där de större sammanhangen blir synbara. Slutligen världen, där händelser ger avtryck och påverkar oss, ibland genast, ibland först efter många hundra år.

I utställningen visas allt från långväga silvermynt och praktfulla svärd till de oumbärliga redskap som berättar om vardagens slit och släp.