al5845

Om oss

Stiftelsen Upplandsmuseet är en kunskapsinstitution och samhällsresurs för regionens invånare. Vi bidrar till att kulturarvet utforskas, bevaras och tillgängliggörs. Vi har en bredd i vår verksamhet och är aktiva i hela regionen.

Stiftelsen Upplandsmuseet är ett kulturhistoriskt nav för Uppsala län.

I kansliet på Drottninggatan finns kanslireceptionen och museibiblioteket. Här finns kontor för museets verksamheter och ett 60-tal anställda.

Vi arbetar för att Upplands kulturhistoria och kulturarv utforskas, bevaras och tillgängliggörs. Stiftelsen Upplandsmuseet är en viktig kunskapsinstitution och samhällsresurs för regionens invånare. Med vilja och kraft låter vi kulturarvet bidra till kunskap och nya perspektiv på dåtid och framtid

Publik verksamhet bedrivs på länsmuseet Upplandsmuseet (Akademikvarnen) och i museivåningen professorshemmet i Walmstedtska gården i centrala Uppsala. I Gamla Uppsala bedrivs verksamhet vid friluftsmuseet Disagården och Gamla Uppsala museum. Dessutom finns vi på en mängd platser i hela länet. Länshemslöjdskonsulenter är en del av Stiftelsen Upplandsmuseet och finns i Kanikenhuset på Västra Ågatan 16. Samlingarna förvaras i föremålsmagasinet i Morgongåva.