Om våra samlingar

Om våra samlingar En målad och rikt dekorerad selbåge, med drakar, hjärta och krona i röda, gröna, benvita färger. Färgfoto.

I Upplandsmuseets samlingar ingår idag ca 800 000 föremål och 2,5 miljoner glasnegativ, filmnegativ och papperskopior.

År 1909 katalogiserades det första föremålet i vad som skulle bli Upplandsmuseets samlingar. Idag består samlingarna av över 800 000 tusen föremål samt mer än 2,5 miljoner glas- och filmnegativ och papperskopior.  Variationen är stor! Här finns keramik från 3000 år före Kristus till skiftnycklar, seldon, bandybollar, harvar, kläder och tapeter.  I våra bildsamlingar finns allt från stadsmotiv från 1880-talet och bygdefotografers skildrande av människor och miljöer i sin hemtrakt till ateljéporträtt och pressbilder samt bilder som visar vår samtid.

Här ryms också bilddokumentationer som kan knytas till den kunskapsuppbyggande verksamheten. Genom att långsiktigt arbeta med fotodokumenterande verksamhet, byggs en kulturhistorisk bildbank upp.

Samlingarna utökas idag till största delen genom särskilda undersöknings- och forskningsprojekt samt genom gåvor från allmänheten. Upplandsmuseets Samlingsråd diskuterar gåvoerbjudanden utifrån givna kriterier. Vad finns i våra samlingar sedan tidigare? Vem och vilka är representerade? Finns det en koppling till Uppland? Passar det in i våra profilområden jord, järn och makt?