Kaniken

Kaniken

Upplandsmuseets verksamhetslokal för hemslöjd

I centrala Uppsala, på bottenvåningen i Kanikenhuset ( Västra Ågatan 16, ingång i gränden) har vi vår verksamhetslokal för hemslöjd. Lokalen används till föreläsningar, workshops, kurser i hantverk och öppna slöjdkvällar.

Slöjdkvällar på tisdag
Under vår- och höstterminerna arrangerar vi öppen slöjdverkstad på tisdagkvällar.
Slöjdare och hemslöjdsanknutna föreningar är då tillsammans med hemslöjdskonsulenterna värdar. Välkommen till hemslöjdens sidor.