studielada-samer-on

Studiematerial

Museet erbjuder studiematerial som ger fördjupad kunskap i olika teman eller tidsperioder.

De flesta studielådor lånas ut direkt till skolan som hämtar och lämnar lådorna på museet. Minneslådorna om Calle Jularbo riktar sig till en äldre publik och Berättarskåpet lånas oftast ut till bibliotek och förskolor. Äldreboenden och daglig verksamhet kan också få låna våra studiematerial. Kontakta museipedagogerna för mer information.