Undersökningar om samtiden

Ett bord med en dagstidning vid ett fönster med blommor på fönsterbänken.. Besök hemma hos en deltagare i projektet om åldrande på landsbygden. Foto: Olle Norling

Upplandsmuseet har bedrivit samtidsundersökningar i flera decennier. I våra samtidsundersökningar skapar vi kunskap om företeelser som är viktiga för oss som lever här och nu. Genom detta arbete får vi både ett underlag för att diskutera viktiga frågor i vår egen tid, och säkerställer att morgondagens museibesökare ska kunna få kunskap om vår egen tid.

Det material som skapas i våra samtidsundersökningar består av intervjuer, observationer av platser och företeelser, fotografier och föremål. Många av de samtidsundersökningar som har gjorts under åren har också sammanställts i rapporter eller andra publikationer.

Upplandsmuseet är medlem i nätverket DOSS (Dokumentation av samtida Sverige) och är aktiv i arbetsgruppen Samtid i rurala miljöer.