Skuggor och ljus

Skuggor och ljus Anslagstavla. Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

Om rasbiologi och nazism i Uppsala och världen, då och nu. Skuggor och ljus är en klassrumsworkshop där vi jobbar med bilder, autentiska föremål, film och värderingsövningar.

Utställningen Skuggor & ljus visades på Upplandsmuseet under 2012–13. Den skildrade Uppsala under en av de mörkaste epokerna i mänsklighetens historia åren 1933–1945.

Många lärare uppskattade de lokala perspektiven på tiden kring andra världskriget. Vi har därför tagit fram en klassrumsworkshop baserad på utställningen, där vi jobbar med bilder, autentiska föremål, film och värderingsövningar.

Mot bakgrund av det rasbiologiska institutet i Uppsala och mellankrigstiden blickar vi ut i världen samt gör kopplingar till nutid. Hur såg fascismens härjningar under 1930- och 40-talen ut i ett Uppsalaperspektiv? Vad märkte folk här i Sverige av andra världskriget? Hur såg motstånd och flyktinghjälp ut? Vad bottnade nazismen i för samhälle?

Idag ser vi nazistiska partier i europeisk politik igen, vad kan vi lära av historien? Vi diskuterar och reflekterar kring frågor som mänskliga rättigheter, fördomar, åsikts- och yttrandefrihet.

Med reservation för ändringar.