kursbild-pappersblommor-jul

Hemslöjd i Uppsala län

Hemslöjd på Upplandsmuseet har i uppdrag att främja slöjdverksamheter i region Uppsala. Vi arbetar strategiskt för att bevara och utveckla kunskap om naturmaterial, tekniker och handens möjligheter att skapa.

Vi samarbetar med olika organisationer, föreningar, skolor och studieförbund, både regionalt och ute i övriga landet. Vi har ett brett kontaktnät som innehåller såväl professionella aktörer som hobbyslöjdare. Alla är lika viktiga för att slöjden ska leva vidare som kulturyttring, kunskapsbank och näringsgren.

Hemslöjdens verksamhetslokal finns på Västra Ågatan 16, Uppsala.

Beställ hemslöjdskonsulenternas nyhetsbrev