draktspanne-fran-hagahogen-

Publikationer

Upplandsmuseet ger ut böcker och rapporter i egen regi men medverkar också i publikationer som ges ut genom andra förlag.

Många publikationer kan laddas hem i format PDF. Övriga finns att köpa i museibutiken eller för läsning i museibiblioteket.
Från och med 2008 finns de olika avdelningarnas rapporter samlade i en gemensam rapportserie, se Rapportserien
I Upplandsmuseets Skriftserie ger vi ut tematiskt inriktade publikationer och större undersökningar, se Skriftserien.
Verksamhetsberättelser finns under fliken Om oss.